Die Vrou se skeppingsdoel

INSIG IN DIE VROU SE SKEPPINGSDOEL!

 

VROUE VAN DIE BYBEL!

DIE HUWELIK IS ‘N VERBORGENHEID!

 

 

Gen.2v20-25 => so het die mens dan name gegee aan al die vee, voëls, en wilde diere, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom gepas het nie.

Toe het die Here God ‘n diepe slaap op hom laat val, en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en in die plek daarvan met vlees toegemaak.

Uit die rib het God ‘n vrou gebou en haar na die mens gebring.

Die mens => dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees – sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem.

Daarom sal die man sy ouers verlaat en sy vrou aankleef – en hulle sal een wees.

Hulle was altwee naak, maar het hul nie geskaam nie.

 

 

 

 

                     Skrifgedeeltes uit die 1953 Vertaling.

 

 

Aan alle huwelikspare en voornemende huwelikspare!

 

 

Mag die huwelik vir julle ‘n egte verbond wees tussen God, man en vrou!

Mag die sielsband wat gesmee is tussen ouers en kinders, nooit deur die wêreldse begeerlikhede en genietinge, of omstandighede en situasies verbreek word nie.

Mag jul bed altyd onbesmet wees tot God, jul Skepper se eer en verheerliking.

 

 

Met Christusliefde opgedra aan my kinders en kleinkinders!

 

            Frankie,  Magda,  Chantellé,  Quinten  en  Chanellé

 

            Niekie,  Mariëtte,  Charlotte  en  Erasmus

 

            Erna,  Hendrik,  Milton  en  Jana

 

            Erien,  Philip,  Roubi  en  Ruan.

 

 

 

                                                                                    JOHANNA TALJAARD

                                                                                    082 793 2172

 

 

Efesiërs 6 => die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die Hoof van die gemeente is –

vroue wees dan aan jul EIE mans onderdanig –

die mans behoort hul EIE vroue lief te hê soos hul EIE liggame, soos Christus ook die gemeente liefgehad het, en Homself daarvoor oorgegee het –

sodat Hy die gemeente voor Sy Vader kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees – deur die waterbad van die Woord –

daarom moet die man ook sy vrou en kinders onderrig in die Woord, soos Christus die gemeente, deur die waterbad van die Woord.

 

                                            Inhoudsopgawe.

 

 

Insig in die vrou se skeppingsdoel.

 

            Vroue van die Bybel.

 

            Lidia,  Martha,  Miriam,  Ester,  Eva,  Peninna,  Dorkas,  Hagar, 

            Die weduwee van Markus 12,  Sarah,  die Koningin van Skeba, 

            Die ontvoerde Joodse dogtertjie,  Anna,  Maria Magdalena,  Rebekka.

 

            Waarvan is die huwelik ‘n simbool.

 

            Die huwelik is ‘n Verborgenheid.

 

            Psalm 97.

 

            Wat het gebeur met wedergeboorte?

 

 

 

 

Kol.3 =>Huislike pligte –

Vroue, wees julle mans onderdanig, (gehoorsaam in vrywilligheid) soos dit betaamlik vir die Here is – Sarah het Abraham my heer genoem => gewilliglik haar aan hom onderwerp –

manne julle moet jul vroue liefhê en nie teen hul verbitterd word nie => nie ‘n wrok koester as jul vroue faal nie –

kinders wees jul ouers gehoorsaam, want dis behaaglik vir God => ‘n belofte – Efes.6v3 – sodat dit met julle goed mag gaan en jul lank mag lewe op die aarde –

want almal is lede van Sy Liggaam, van Sy vlees en van Sy been => lede van Sy Liggaam –

daarom moet die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hul sal een vlees word –

hierdie verborgenheid is groot – dit het betrekking op die openbaring van kennis van Christus se liefdes-verhouding van eenheid tussen Hom en Sy Liggaam, die gemeente.

 

 

 

 

*************************

 

 

 

                                  Insig in die vrou se skeppingsdoel!

Gebasseer op 1Kor.13 en Spr.31.

 

Al sou ek die boekgeleerdheid hê wat die wêreld my bied, maar ek ken nie my hemelse Vader wat liefde is nie, is ek soos ‘n vlieswolkie met geen boodskap nie.

 

Al is ek wel ter tale en kan ‘n goeie toespraak lewer, maar ek het nie ‘n belydenis van Hom wat Sy lewe vir my afgelê het nie, is ek soos ‘n leë dop sonder inhoud.

 

Al sou ek as lid van die VLV. al die kennis van naaldwerk, breiwerk en hekelwerk hê, en al rys my koeke die hoogste, en my beskuit klim uit die panne, maar ek het nie liefde vir my medelede nie, dan is ek nutteloos soos ‘n leë kastrol of ‘n stukkende eierklitser.

 

Al doen ek goeie werk en deel al my goed uit aan die armes in my gemeenskap, maar hulle sien nie liefde in my nie, versamel ek geen skatte in die hemel nie.

 

Al lees ek elke móre en elke aand my Bybel, maar ek gaan nie sit soos Maria, aan Sy voete en koester my in Sy liefde en leer van Hom wat liefde is, is ek soos ‘n mot op soek na ‘n kers.

 

Al leer ek my kinders om die onderwyser of kind te vergewe, maar ek vergewe nie my buurvrou nie, is ek soos ‘n klok met ‘n vals noot.

 

‘n Vrou van liefde se waarde is ver bo korale.

Die hart van haar man vertrou op haar.

Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe.

 

Sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en werknemers.

 

Sy brei haar handpalm uit na die ellendige en steek haar hande uit na die behoeftige.

 

Sterkte en  eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom.

 

Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong.

 

Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie.

 

Haar seuns en dogters noem haar gelukkig, haar man prys haar.

 

Aan die einde kom die nabetragting.

 

 

Toe ek nog ‘n jong vrou en ma was, was ek gesteld op my mooi voorkoms en ‘n netjiese huis sonder stof, maar noudat ek ‘n koraalvrou is, het ek alles afgelê vir die uitnemende kennis van Christus Jesus, my Here, die Volmaakte om Hom as wins te verkry.

Om in Hom gevind te word, nie uit my goeie werke nie, maar vir wat Hy aan die kruis vir my en my gesin gedoen het.

 

Al kyk ek nog teen opstandige tienergesigte vas, al brand die son my nerfaf langs die sportveld, al pyn my voete van vermoeienis, al kreun my motortjie van kletsende skoolkinders, luister ek met ‘n liefdevolle oor na al die pyne en skete.

 

By die huis tel ek maar die klere en nat handdoeke op.

 

‘n Opregte drukkie en intieme gesprek bly lank in ‘n kinderhart.

 

Eendag as die Volmaakte kom sal my huis en alles daarin vergaan.

Wat sal bly staan is die goud en edelgesteentes wat ek en my huismense en gemeenskap belê het in die hemel.

 

Drie woorde in die handleiding van die Skepper aan die vrou.

 

 

GELOOF   –   HOOP   en   LIEFDE!

 

Maar die grootste, in goud gegrafeer oor Sy hele Skepping   => 

 

 

 

 

LIEFDE!!!!!

 

 

1Joh.4v7 => Geliefdes, laat ons mekaar liefhê, want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.

 

v10 =. Hierin is die liefde – nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en Sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir ons sondes.

 

V16 => ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo – GOD IS LIEFDE, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.

 

V19 => ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.

 

                          *************************

Vroue van die Bybel!

 

LIDIA!

Hand.16v14 => en ‘n vrou met die naam Lidia, ‘n purperverkoopster uit die stad Thiatire, ‘n godsdienstige vrou, het GELUISTER, haar HART HET DIE HERE GEOPEN om AG te gee op wat deur Paulus gesê is.

 

Toe sy Paulus ontmoet het, het sy in Filippi gewoon.

Sy het ‘n winkel gehad waarin sy geverfde stowwe verkoop het, want daar word gesê dat sy ‘n purperverkoopster was.

Soos ons praat van ‘n kruidenier, al verkoop hy nie slegs kruideniersware nie, maar ook ander huishoudelike benodigdhede, so is sy ‘n purperverkoopster genoem, alhoewel sy ander ware ook verkoop het.

 

Sy moes ‘n redelike groot woonhuis besit het om Paulus, Silas en die ander metgeselle saam met haar huisgesin te huisves.

 

Of sy ‘n Jodin was, is nie gesê nie, maar sy was in elk geval tot die God van Israel bekeerd, want op die Sabbat vind ons haar met die ander Joodse vroue op die plek van samekoms.

Nie in ‘n Sinagoga nie, want daar was blykbaar destyds nie so iets in Filippi nie.

Waar daar nie ‘n Sinagoge was nie, het die Jode op ‘n Sabbat êrens buite die stad op ‘n stuk weiland, of onder bome bymekaar gekom.

Nie vir ‘n diens nie, maar om saam te bid.

 

In Filippi het hulle hiervoor ‘n skaduryke plein by die rivier gebruik.

Tans is dit die Maritsa- rivier.

 

Terwyl die vroue daar by die rivier neergebuk het om te bid, het Paulus en Silas daar aangekom, en het Paulus hulle meegedeel dat die Messias op wie hulle gehoop het, as Jesus van Nasaret verskyn het.

 

Ons weet nie hoe groot die gehoor was nie, maar ons lees net van Lidia wat geluister het, en die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is.

As die Here nie voorgaan nie, is al die arbeid van die sendeling of prediker sonder vrug en doelloos.

God het met Sy oorwinnende genade haar binne gedring, haar laat nadink, daarom het Paulus se boodskap haar aangeraak.

Dit wil voorkom dat sy al een was wat dit verstaan het.

Daar het ‘n lig in haar opgegaan en sy het geglo wat sy gehoor het.

Daar het ‘n verdere drang in haar binneste ontstaan om nog meer te hoor, daarom dwing sy hulle om by haar oor te bly.

 

Vir Paulus hulle was dit ‘n uitkoms want die herberge was nie vir hulle te aangenaam nie.

 

Sy het huisvesting vir hulle aangebied nie as ‘n diens nie, maar het hulle gesmeek as ‘n guns.

 

Haar huisgenote het ook die Messias bely en is saam met haar gedoop.

 

Paulus en Silas het by haar tuisgegaan totdat hulle gevange geneem is terwyl hulle oppad was bidplek toe.

Vir Lidia moes dit ‘n spanningsvolle tyd gewees het.

Dit wil voorkom of ook die ander bekeerlinge van Filippi hulle by haar aan huis in die gebed verenig het.

Deur ‘n wonderwerk deur God is Paulus hulle wonderbaarlik verlos uit die tronk en staan hulle voor Lidia hulle.

Vir die laaste maal geniet hulle haar gasvryheid.

V40 => en nadat hulle die gevangenis verlaat het, het hulle na die huis van Lidia gegaan, en hulle het die broeders gesien, hulle bemoedig en weggegaan.

 

 

                                               ********************

 

 

MARTHA!

Luk.10v40 => maar Martha was baie besig om alles klaar te maak.

Sy kom toe daar staan en sê – “Here gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie?  Sê dan vir haar om my te help!”

 

Martha en Maria kan vergelyk word met “skaduwee en lig.”

Maria, die vrome, stil een, wat aan die voete van Jesus sit en luister , en Martha, die bedrywige, besige suster wat alles afstof, die eetkamer regmaak, iets verfrissends aandra en vir die ete sorg.

 

Tog is dit Skriftuurlik om nie vir Martha te oordeel nie.

Volgens 1Kor.3v12 => en as iemand op die fondament (Christus) bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, is daar verskillende maatstawwe waarmee gebou word.

Volgens hierdie maatstawwe is daar ‘n verskil tussen die twee susters.

Martha is hoogstens in die silwer besig, terwyl Maria met gouddraad stik.

Die verskil kom daarby => God het in daardie een gesin twee susters geplaas, elk met haar eie gawes en eie roeping.

 

Byvoorbeeld => Jesaja en Amos.

God het een geroep om ‘n Jesaja te wees en ‘n ander ‘n Amos.

Jesaja moes homself wees, nie ‘n Amos nie.

Amos net homself wees, nie ‘n Jesaja nie.

Johannes was ‘n Evangelis in goud.

Markus sou sy roeping gemis het, as hy sy eie arbeid in silwer gelos het, en Johannes nageboots het

Die twee susters => Maria aan Jesus se voete om  na Hom te luister, terwyl Martha druk besig was om kos te maak.

Ons lees nie dat Jesus vir Maria daaroor aangespreek het nie.

Martha waardeer haar silwer hoër as Maria se goud – “sê tog vir Maria sy moet maak soos ek maak.”

Jesus wys Martha tereg en wys haar eintlik daarop dat Maria die beter deel gekies het.

Martha het uit die hoogte van haar praktiese bedrywighede neer gekyk op die stille “geloofs-mistiek” van Maria.

 

Luk.10v41-42 => maar Jesus antwoord en sê vir haar- Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge – maar een ding is nodig – Maria het die goeie deel UITGEKIES WAT NIE VAN HAAR WEGGENEEM SAL WORD NIE.

 

Altwee het ‘n bediening gehad.

Altwee het hul liefde aan Jesus bewys op verskillende maniere.

Die een moet net nie op die ander se bediening neersien nie.

Die bediening van die Woord is ‘n werk van goud, terwyl die bediening van barmhartigheid ‘n werk van silwer is.

Altwee baie belangrik in diens van God.

 

Behalwe vir die een fout van selfverheffing op haar arbeid, was Martha ‘n opregte, gelowige vrou wat haar Here met ‘n vurige liefde aangehang het.

Joh.11v20-30 => haar vertroue in Jesus met Lasarus se dood.

 

Martha,‘n vrou in ‘n gesin, wie se hele lewenstaak haar die hele dag besig gehou het om in die behoeftes van haar gesin te voorsien.

Die gevolg was dat sy min tyd en krag oorgehad het om in goud te werk.

Tog was sy in diens van haar Here.

 

Al was haar arbeid net silwer, het sy tog rede tot dankbaarheid gehad vir die genade wat aan haar geskenk is.

 

Hulle almal het gaan aansit by die tafel met dit wat sy vir hulle voorberei het.

So het Martha ook vir haar Heiland en Heer gearbei, al was dit dan ook deur ‘n diens van ‘n laer rangorde.

 

Tog wil dit voorkom dat ons in sekere omstandighede en oomblikke seker moet maak wat ons kies.

Die Woord wat gees en lewe is wat ewigheidswaarde het, of om ons besig te hou met dinge wat verganklik is.

 

 

                                           *************************

 

 

MIRIAM =>

 

Sy was die suster van Moses en Aäron.

Num.26v59 => Haar ouers was Amram en Jógebed.

Was baie rebels en opstandig, soos ons kan aflei wat van haar gesê word.

Tog het sy ander eienskappe ook gehad.

 

Miga 6v4 => God twis met Istrael oor die boosheid van die volk

Ja, Ek het jou uit Egipteland laat optrek en uit die slawehuis losgekoop, en Ek het voor julle aangesig uitgestuur, Moses, Aäron en Mirjam.

 

Exod.15v20 => en Mirjam, die profetes, die suster van Aäron, het ‘n tamboeryn in haar hand geneem, en al die vroue het uitgegaan agter haar aan, met tmboeryne en in koordanse.

 

Ons ontmoet haar die eerste keer met Moses se geboorte in Exod.2.

Hy was baie mooi en vir drie maande het sy moeder hom weggesteek.

Toe sy hom nie langer kon wegsteek nie, het sy hom in ‘n mandjie van biesies gevleg, in die riete aan die kant van die Nyl geplaas.

V4 => en sy suster het op ‘n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur.

Die dogter van Farao het hom raakgesien.

V7 => toe sê sy suster aan die dogter van Farao – sal ek vir u ‘n pleegmoeder uit die Hebreeuse vroue gaan roep, dat sy vir u die seuntjie kan soog?

Ons kan sê God het haar as instrument gebruik, sodat Moses sou oorleef vir die doel waarvoor God hom, Moses geroep het.

 

Tamboeryne => ons sien in 1Sam.18v6-7 – nadat Dawid die Filistyne verslaan het, het die vroue uitgegaan uit al die stede van Israel met sang en koordanse en tamboeryne en met vreugde-geroep en met triangels, koning Saul tegemoet gegaan – die vroue was vrolik en het gesing – “Saul het sy duisende verslaan maar Dawid sy tienduisende!”

 

Israel se tog na die Skelfsee – hul uittog uit Egipte – Farao se manne het hul agtervolg en wou hê hul moes terug  kom na Egipte.

Exod.14v4 => en Ek sal Farao se hart verhard, Ek wil My aan Farao en sy hele leërmag verheerlik, en hulle sal WEET DAT EK DIE HERE IS!

V10 => en toe die kinders van Israel hulle sien, het hul baie bang geword – daarop het hulle na die Here geroep.

V12 => hulle het Moses verwyt – want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterf.

V13 => maar Moses het geantwoord – wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat Hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie.

V30 => so het die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos.

Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see – ook die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het – toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en Moses, Sy kneg.

 

Die oorwinningslied van die Israeliete.

Exod.15 => Dit is wat hulle gesing het – ons wil sing tot eer van die Here, want Hy is hoog verhewe.

Die perd en sy ruiter het Hy in die see gewerp.

Die Here is ons krag en ons Psalm, en Hy het ons tot heil geword.

Hy is ons God, Hom sal ons roem – die God van ons vaders – Hom sal ons verhef.

Die Here is ‘n Krygsman – Here is Sy Naam!

Hy het Farao se strydwaens en sy leërmag in die see gewerp, en sy beste vegsmanne het in die Skelfsee gesink – die watervloede het hul oordek – hulle het in die kolke gesink soos ‘n klip.

O, Here, U regterhand is verheerlik deur krag – U regterhand o Here, verpletter die vyand.

In U grote hoogheid werp U diegene neer wat teen U opstaan – U stuur U toorngloed uit – dit verteer hulle soos ‘n stoppel.

Deur die geblaas van U neus het die waters hulle opgestapel, die strome het bly staan soos ‘n wal, die watervloede het styf geword in die hart van die see.

U het U asem geblaas, die see het hulle oordek – soos lood het hulle gesink in die geweldige waters.

O Here wie is soos U onder die gode?

Wie is soos U, verheerlik in heiligheid, gedug in roemryke dade, een wat wonders doen?

U het deur U guns die volk gelei wat U verlos het – U het hulle deur U krag na U heilige woning gevoer.

Verskrikking en vrees het op die Egiptenare geval – deur die grootheid van U arm was hulle stom soos ‘n klip, terwyl U volk deurtrek, Here, terwyl die volk deurtrek wat U verwerf het.

U bring hulle in en plant hulle op die bergland van U erfenis, die plek, o Here, wat U as vaste woonplek vir U berei het, die heiligdom wat U hande gestig het, o Here.

Die Here sal regeer vir ewig en altoos!

En Mirjam, die profetes, die suster van Aäron, het die tamboeryn in haar hand geneem, en al die vroue het uitgegaan agter haar aan, met tamboeryne en in koordanse.

Mirjam het hulle al singende geantwoord – “ sing tot eer van die Here, want Hy is hoog verhewe – Hy het die perd met sy ruiter in die see gewerp!”

 

 

 

 

                                             *************************

 

 

 

  ESTER!

 

Ester 2 => die jongmeisie was skoon van gestalte en mooi van aansien, en by die dood van haar vader en haar moeder het Mordegai haar as sy dogter aangeneem.

 

Sy is die laaste vrou van die Ou Testament van wie as persoon, karakter en geskiedenis ons iets van naby weet.

Dit skep geen gunstige indruk van Israel nie.

Ons sien hoe diep Israel in ballingskap gesink het.

 

Apart van haar uiterlike voortreflikheid is daar slegs twee dinge in haar karakter wat uitstaan.

Haar gehegtheid aan haar oom en opvoeder, Mordegai.

Haar flinke manier waarop sy teen Haman opgetree het.

Deur hierdie twee karaktereinskappe het sy simpatie gewen.

Vir een soos Ester wat skielik ‘n posisie beklee, openbaar dit ‘n hoër sieleadel, deurdat sy ten spyte van haar posisie nog die bande van die bloed en die bande van die hart eer.

Haar hart was nog by haar volk – haar liefde vir haar volk.

Haar optrede teen Haman getuig ook daarvan en met vasberadenheid het sy teen hom opgetree.

Sy het baie gewaag om sonder afspraak voor die koning te verskyn.

Haar woorde – “as ek omkom, dan kom ek om!”

Haar optrede getuig van ‘n geeskrag wat nie gewoonlik by ‘n vrou aangetref word nie.

Ons vind dat sy eers aarsel maar toe sy Mordegai se boodskap ontvang, tref dit haar en spoor haar aan om op te tree.

Haar aarseling wil by ‘n mens die opinie skep dat sy eerste aan haar veiligheid gedink het.

‘n Donker skaduwee oor haar, is haar huwelik met Asasveros, ‘n heiden, en sy ‘n dogter van Abraham.

 

As ons ook kyk na die 7de gebod – en jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland ‘n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm.

 

Nou kan ‘n mens sê sy het nie ‘n keuse gehad nie, omdat ‘n Oosterse vors haar eenvoudig geneem het, want hy wou haar hê.

Dit was heeltemal in haar mag om ‘n minder gunstige indruk te maak.

Wat haar wraaksug betref, kan ons haar nie kwalik neem nie.

 

Haman het deur sy roekelose wreedheid die straf volkome verdien.

Die Jode het 500 manne omgebring, onder meer ook die 10 seuns van Haman.

 

Toe die koning haar vra of daar ‘n verdere versoek was, het sy as ‘n vrou onbeskaamd gevra dat die seuns aan die galg moes hang – en dat die Jode nog ‘n ekstra dag kry om hul teenstanders te vermoor.

 

Die oorgang van Ester uit die ou verbond op Maria in die nuwe verbond is ook onmeetlik.

Dit lyk byna of Ester vir ons ‘n toonbeeld is van hoe diep Israel sou gesink het, as die kindjie van Maria nie gebore was nie.

God het vir Ester en Maria gebruik om Sy Raadsbesluit uit te voer en redding vir Sy volk te bring.

Tog wou Israel vir Jesus nie as hul Messias erken nie en kruisig hom.

 

 

 

                                                 **************************

 

 

EVA!

Moeder van ons almal.

Gen.2v21-25 => toe sê die mens – dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees – sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem.

Eva => moeder van lewe => moeder van al wat leef.

In haar was al die eienskappe van die vrou – haar grasie en afhanklikheid, haar verleibaarheid vir satan, en tog weer haar ontvanklikheid vir geloof – God se belofte aan haar –Gen.3v15.

 

Adam was meer – in hom was opgesluit nie alleen die manlike, maar die menslike en deur Eva kom ook die vroulike uit hom te voorskyn.

Adam sonder Eva is denkbaar, want hy het sonder haar bestaan – maar Eva kon nie bestaan tensy Adam haar voorafgegaan het nie.

Dus is Adam altyd die grond agter en onder haar, waaruit sy voortgekom het.

Adam is nie die een wat haar voortgebring het nie, want al is sy uit Adam, tog is dit God wat haar geskape het.

Dis nie die vrou wat God uit Adam geneem het nie, maar slegs ‘n element van menslike lewe.

Die vrou het dus eerste in God se gedagte bestaan, voordat sy ooit op die aarde gesien is.

Eva is die produk van goddelike skeppingsvermoë van hoe God haar in Sy gedagtes gesien het.

Eva was nooit kind, nooit dogter, nooit jongmeisie, maar was meteens ‘n volmaakte vrou in al haar skoonheid.

Nie ‘n voltooide werk deur opvoeding of opleiding nie, maar die produk van ‘n goddelike skepping.

 

Adam is haar voorganger.

Adam is haar oorsprong.

Adam is haar hoof, maar Adam is sonder haar hulpbehoewend – sy is die hulp waaraan hy behoefte gehad het – maar as hulp moes sy op Adam leen.

Deurdat sy die menslike bekoorlikheid verteenwoordig, word sy meer as die man geboei deur die skoonheid van die natuur.

Sy is meer vatbaar vir indrukke van alles wat mooi en aantreklik is.

Daarom kies satan haar om Adam te verlei.

Adam weerstaan haar nie en laat hom meesleep.

Nou moet die vrou met goddelike skoonheid, die pragtige paradys verlaat en die wêreld met sy dorings en distels ingaan.

Sy verloor haar selfstandigheid en moet voortaan onder die heerskappy van die man staan.

Die vrees vir die smart van barensnood ontstel haar hele wese.

In haar stryd en pyn in die wêreld buite die paradys, kom God haar te hulp en strooi die saad van ‘n wonderbare geloof in haar hart en ontsluit vir haar deur hierdie geloof weer ‘n hemel.

Die saad van haar, die verleide vrou, sou eenmaal die kop van die verleier vermorsel – Gen.3v15.

 

Na Kaïn se geboorte roep sy uit “ek het ‘n man verkry met die hulp van die Here!”

Wat ‘n bittere ontnugtering vir hierdie vrou toe die aarde die bloed van Abel ingedrink het en haar oudste die moordenaar was.

As sy maar kon weet dat na 4000 jaar die Saad van die vrou wat God aan haar beloof het, deur engele aangekondig is in die kindjie van Maria.

Die Seun van Maria was ook die kind van Eva.

Die kindjie van Bethlehem, die hele mensdom se hoop, herinner ons ook aan Eva, moeder van lewe, moeder van ons almal.

 

1Kor.15v45 => so is daar geskrywe – die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword, die laaste Adam, ‘n lewendmakende Gees.

1Pet.3v4 => maar die verborge mens van die hart in die onverganklike VERSIERING van ‘n SAGMOEDIGE en STILLE GEES, wat baie kosbaar is voor God.

 

 

 

                                               *************************

 

 

PENINNA  =>  pêrel.

Hanna => innemend – genade.

1Sam.1v1-8 =>

Elkana, die seun van Jeroham, het twee vroue gehad, Hanna en Peninna.

Peninna het ‘n groot rol gespeel in die bevordering van God se plan, deurdat die brandende verlange in Hanna daardeur sterker geprikkel is.

Peninna het kinders gehad, maar Hanna was kinderloos.

Peninna was ook die dryfveer dat Hanna in haar nood in totale oorgawe en vertroue haar tot God gewend het, want, alleen Hy kan ‘n vrou ‘n moeder maak, omdat Hy alleen die Skepper van ‘n mens is.

As Peninna nie die dryfveer was nie, sou Hanna dalk nie haar kind as offer aan God gegee het nie.

Peninna het ook ‘n rol gespeel in die roeping van Samuel.

In God se beplanning was Samuel op die regte tyd gebore en het sy opvoeding op die regte plek, naamlik in die tempel begin.

Hy was afgesonder as profeet – ‘n mondstuk vir God aan die volk Israel.

Ons kan sê Peninna was ‘n middel tot ‘n doel, deur God bepaal voor die grondlegging van die wêreld.

 

Wat leer ons hieruit?

Ons is ook voor die grondlegging van die wêreld uitverkies IN Christus vir ‘n doel in Sy groot ewigheidsplan – Efes.1.

Daar gaan omstandighede, situasies en mense oor ons pad kom wat vir ons ‘n struikelblok gaan wees.

Die doel om ons nader na Vader te dryf.

Hoekom => om ons af te rond deur die Opgestane Christus in Sy ewigheidsplan.

Ons kan dankie sê vir Peninnas in ons lewens, en kan soos Hanna in 1Sam.2v1 uitroep – “my hart jubel in die Here, my horing is hoog in die Here, my mond is wyd oop oor die vyande, want ek verheug my in U verlossing!”

Niemand is heilig soos die Here nie, ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.

 

Die keer as ons moontlik Peninnas is vir andere, dan dank ons Hom ook want, dan was ons ‘n instument in Sy hand om Sy plan te vervul.

 

Wat was Peninna se behoefte?

As vrou was sy onvervuld want sy was ‘n halwe vrou en sy het ‘n halwe man besit.

Wat pop uit by verwerping?

“EMOSIES!”

Haar emosies was verward en verwond en het haar denke beinvloed.

Peninna se voorskoot wat sy aangesit het – “Hanna ek sal jou wys – ek kry jou terug deur jou te terg!”

Het Elkana 1Pet.3v7 nagekom ? => manne julle moet verstandig met jou vroue saamleef en eer aan hulle bewys.

 

Elkana se liefde was op Hanna toegespits.

1Sam.1v4-5 => op ‘n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Peninna en al haar kinders DELE VAN DIE OFFERVLEIS GEGEE – maar aan Hanna het hy ‘n DUBBELE DEEL GEGEE, WANT HY HET HANNA LIEFGEHAD, maar die Here het haar moederskoot gesluit.

Was Peninna se kinders nie ook sy kinders nie – hy praat van Peninna en haar kinders.

Vir Hanna sê hy in v8 – Hanna, waarom ween jy? – en waarom eet jy nie? – en waarom is jou hart bedroef? – IS EK NIE VIR JOU BETER AS TIEN SEUNS NIE?

 

Het Hanna se jaloesie haar nie dalk gedryf om so ‘n gelofte aan God te doen nie?

 

God gebruik elke geleentheid en verleentheid om Sy ewigheidsplan uit te voer. 

 

 

DORKAS!

Hand.9v36 => en in Joppe was daar ‘n sekere dissipelin met die naam van Tabita, wat, as dit vertaal word, beteken Dorkas – Sy was oorvloedig in goeie werke en aalmoese wat sy gedoen het.

Rom.12v4-8 => die verskillende gawes.

Jak.1v27 => om die weduwees en wese te besoek en jou vlekkeloos te bewaar.

 

Tabita was ‘n Jodin en beteken ‘n sekere wildsbokkie.

Sy was besiel met die Gees van Christus.

Sy het liefdes-arbeid gedoen in die vorm van kleremaak.

Jesus se woorde => Ek was naak en julle het my geklee.

Uit hierdie woorde het hierdie beweging van liefde uitgegaan.

Aan die kruis het Hy naak gehang – die beeld van die sondaar wat naak voor God staan a.g.v. sonde. – net Christus IN ons kan ons klee met Sy geregtigheid voor God.

Wat niks het om vir God te wys nie – doen-dade is geen kleed voor God nie – alleen die kleed van Jesus die Opgestane Christus se geregtigheid klee ons voor God.

Om goeie werke te doen uit onsself tel niks by God nie, want dis wat ons uit onsself doen.

Christus se liefdeslewe in ons, daaruit vloei Sy liefdes-dade deur ons, as ons.

1Joh.3v14-18 => ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders liefhet – hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood – hy wat sy broeder haat is ‘n moordenaar – hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy Sy lewe vir ons afgelê het, so moet ons ons lewe vir ons broeders aflê.

Waarskuwing => wie die goed van die wêreld het en sy hart vir sy broeder sluit, hoe bly die liefde van God in hom?

My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, mar met daad en in waarheid.

 

Dit gaan nie oor die weduwees en die wese nie, maar God wat liefde is.

As Hy in ons woon met Sy liefdeslewe, leef ons met Sy eienskap van liefdes-dade.

Omdat Jesus liefde is, het Hy oorgegaan in ‘n liefdes-daad, deur Sy lewe vir ons af te lê.

Die eienskap van liefde is om te gee.

Liefdes-dade is spontaan en gewilliglik, nie om ons gewete te stil nie.

Om Jesus aan die kruis te sien is om liefde te sien.

Daardie verminkte liggaam waaruit die laaste druppel van Sy bloed gevloei het, was ‘n bonatuurlike, genadige liefdes-daad.

RAGAB!

Jos.2 => 2 verkenners deur Josua uitgestuur, wat  oornag het by Ragab die hoer.

Sy het hulle weggesteek op die dak onder die vlasstoppels wat op haar dak oopgegooi was.

 Sy het met hulle gepraat en gesê – ek weet dat die Here die land aan julle gegee het – ook het ons gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by die uittog uit Egipte laat opdroog het en wat met die krygsmanne van Egipte gebeur het.

Sy het die Here erken en ge-eer met haar woorde – die Here julle God, Hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder.

Sweer dan nou deur die guns wat ek julle gedoen het om ook my familie te spaar en te red van die dood.

 

Naas Sarah word sy as die tweede heldin van geloof deur die apostel Paulus geprys en verewig.

Heb.11v31 => deur die geloof het Ragab, die hoer, nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het.

Jak.2v25 => en is Ragab, die hoer, nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met ‘n ander pad weggestuur het nie?

Hoewel daar sekerlik honderde deugsame vroue in Jerigo was, het God hulle almal oor die hoof gesien en haar gekies vir Sy doel.

Die twee verkenners het nie gekom om sonde met haar te pleeg nie, maar om die weg te baan vir die intog van God se volk.

Hierdie lewende God kan en wil sy nie weerstaan nie.

Wat sy gedoen het, het sy gedoen terwille van hierdie God.

Sy waag haar lewe vir die beskerming van hierdie twee gesante van die Allerhoogste God.

Haar liefde vir haar familie bars ook deur as sy smeek vir hulle lewens.

Wanneer sy dan haar venster oopmaak en die skarlaken-rooi tou as die teken uithang, is haar redding gewis, omdat sy geglo het.

 

God die Heilige lyf hierdie sondige dogter van Jerigo in by die Heilige voorgeslag van Sy Eniggebore Seun.

Mat.1v5 => As vrou van Salmon word sy moeder van Boas.

Sy word een van die drie vroue nl. Tamar en Betseba, stammoeders van God se Seun, Jesus die Opgestane Christus, die Verlosser van alle mense.

 

So word die heidennasies deel van God se verbond met Abraham.

Izak, Abraham se kind van die belofte waaruit Jesus die Verlosser gebore sou word.

God verhoor Hagar se gebed in Gen.16 – ‘n engel van die Here het aan Hagar verskyn by ‘n fontein in die woestyn.

Die engel stuur haar terug en beloof aan haar dat haar nagesleg grootliks sal vermeerder, sodat dit vanweë die menigtes nie getel kan word nie.

Jy moet jou seun Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor.

Hy sal ‘n wilde-esel van ‘n mens wees, sy hand teen almal, en almal se hand teen hom.

Hy sal teenoor sy broers woon.

Gen.17 => God seën vir Sarah en sy baar Izak, wat God ryklik seën.

Abraham pleit ook vir Ismael – ag, mag Ismael voor U aangesig lewe.

Ook wat Ismael aangaan, het Ek verhoor – kyk, Ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon – twaalf vorste sal hy verwek en Ek sal hom ‘n groot nasie maak.

Ismael is saaam met Abraham besny en daarom deel van God se verbond.

 

Uit Ismael se nageslag is Ragab, Tamar en Betseba gebore en sluit God hul in en word hul stammoeders van Sy Seun se geslagsregister.

 

Na Jesus se kruisiging waardeur Hy die Jode en die heidene verenig het, stuur hy Paulus na die heidennasies met die genade-boodskap “Christus IN julle die Hoop van Heerlikheid.”

“n nuwe geslag mense word uit Israel en die heiennasies gebore, DIE WEERGEBORENES, God se GEESTELIKE KINDERS.

 

Wat leer ons by Ragab?

HAAR LIEFDE VIR HAAR FAMILIE!

Sy waag haar lewe sodat nie net sy , maar ook hulle gered sal word.

Nie net hul vleeslike lewens nie, maar dat hul deur haar belydenis ook sal kennis maak met die God van Israel.

 

Titus 2v11 => Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn.

 

Liefde vir God in die 1ste plek, en

in die 2de plek, liefde vir my naaste.

 

Wat is genade anders as onverdiende, onvoorwaardelike liefde en guns by Vader, die Seun en die Heilige Gees.

 

 

                                                *************************

 

 

DIE WEDUWEE VAN MARKUS 12.

V42 => en daar kom een arm weduwee en gooi twee geldstukkies in, dit is ‘n oortjie.

V43 => toe roep Jesus Sy dissipels na Hom en sê vir hulle – voorwaar Ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het.

V44 => want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, ALLES WAT SY GEHAD HET, HAAR HELE LEWENSONDERHOUD.

 

Jesus het gekyk hoeveel elkeen ingooi, en was spesiaal geinteresseerd hoe hulle gegee het – wat het in hulle binneste aangegaan toe hulle hulle offers ingegooi het.

 

Die weduwee was desperaat – sy het haar laaste twee geldstukkies ingegooi.

Die ander het nog genoeg oorgehad vir hulle lewensonderhoud.

Sy het niks terug gehou waarvan sy moes leef of haar rekenings moes betaal nie.

Sy het geweet God sal meer vrygewig gee as sy vrygewig gee vir Hom.

Haar geloof was groter as haar vrees vir gebrek aan kos.

 

Sy het geglo wat Mat.11v12 sê => sy het die koninkryk van die hemel bestorm –  bestormers gryp dit met geweld! 

 

Met een geweldige beweging vestig sy Jesus se aandag op haar.

Hy antwoord deur Sy dissipels te roep om te kom kyk en van haar te leer.

Haar gawe gee die deurslag – dit doen waarvoor sy dit gegee het.

Dit vestig onmiddellik Jesus se aandag op haar nood.

 

Die wêreld kyk na die HOEVEELHEID wat gegee word.

God kyk na die HART!

 

1Sam.16v7 => maar die Here sê vir Samuel – kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want Ek ag hom gering- want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan WAT VOOR DIE Oë IS, MAAR DIE HERE SIEN  DIE HART AAN.

Die grootste gawe is nie altyd die grootste nie.

God kyk na die hoeveelheid van die gawe, MAAR HY KYK OOK OOK HOEVEEL DIE GEWER OOR HET NADAT HY GEGEE HET.

 

Byvoorbeeld, die gewer kan honderd rand gee en nog negehonderd rand oorhê.

Om God se aandag te kry hang af van hoeveel oorbly.

HAAR GAWE HET HAAR “IN GEDAGTENIS” BY GOD GEBRING!

 

 

 

                                             *************************

 

 

SARA wat later SARAH geword het!

Heb.11v11 => deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word – omdat sy God getrou geag het wat Hy beloof het.

 

1Pet.3v6 => gehoorsaam aan Abraham – sy het hom heer genoem.

Sy word as voorbeeld in v5 genoem – want so het vroeër die heilige vroue wat op God gehoop het, hulleself versier en hulle was aan hul mans onderdanig.

 

Sy is deur Farao en later deur Abimeleg geroof vir hulle harems, weens haar skoonheid.

In haar as persoon tree die vroulike lewe tevoorskyn.

Deur haar geloof is sy ‘n voorbeeld vir alle Christenvroue.

Vanuit haar innerlike toon sy krag deur haar geloof.

Haar geloof en gedrag getuig van God se verordeninge in die Paradys – dat die wil van die vrou aan die man onderworpe moet wees.

Toe God Abraham beveel om te trek, gaan sy gewilliglik saam met hom na ‘n vreemde land.

In alles skik sy haar volgens Abraham se omstandighede.

Sy ontvang sy gaste en onwetend herberg sy engele.

Sy is kinderloos, en moedig Abraham aan om Hagar haar slaaf, as vrou te neem, om God se belofte te vervul van ‘n seun.

Daardeur herwin sy die eervolle posisie, wat God vir die vrou bestem het.

 

Van nature is die vrou skugter, en waar sy onderwerp word aan die heerskappy van die man, is sy geneig tot vrees.

Tog sê Petrus aan die Christenvroue, wanneer hy na Sara verwys.

1Pet.3 => net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die Woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan woed – as hulle jul reine, godvresende wandel aanskou het.

Julle versiering moet nie uiterlik wees nie, haarvlegtery en aanhang van goud en aantrek van klere nie – MAAR WEES DIE VERBORGE MENS VAN DIE HART, MET DIE ONVERGANKLIKE VERSIERING VAN ‘N SAGMOEDIGE EN STILLE GEES, WAT BAIE KOSBAAR IS VOOR GOD.

Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier, en hulle was aan hul eie mans onderdanig – SOOS SARA GEHOORSAAM WAS AAN ABRAHAM EN HOM HEER GENOEM HET – WIE SE KINDERS JULLE GEWORD HET AS JULLE GOED DOEN EN GEEN ENKELE VERSKRIKKING VREES NIE.

 

Juis deur gewilliglik die regte posisie in te neem wat God vir die vrou beskik het, verkry Sara ‘n eervolle posisie as vrou.

As sy deur Hagar geterg word, tree sy moedig op vir haar reg as vrou van Abraham.

Abraham word deur God beveel om haar te beskerm.

 

Deur haar geloof ontvang sy krag om bevrug te word, ten spyte van haar ouderdom.

Die wonder vind plaas, in haar verstorwe moederskoot word ‘n nuwe lewe opgewek.

 

Deur geloof het sy die waarde as ‘n vorstelike vrou aan Abraham die seun gegee waaruit die Verlosser vir die sonde-besoedelde mensdom gebore sou word.

 

 

                                               *************************

 

 DIE KONINGIN VAN SKEBA!

1Kon.10 => en toe die koningin van Skeba die gerug van Salomo hoor in verband met die Naam van die Here, het sy gekom om hom met raaisels op die proef te stel.

Hy het haar woorde verklaar – toe sy al sy wysheid, sy huis, die voedsel op sy tafel, hoe sy dienaars sit, sy bediendes se klere, die verskillende dranke, sy trap waarmee hy opklim in die huis van die Here sien en ervaar, WAS DAAR IN HAAR GEEN GEES MEER NIE.

Haar antwoord – die woord was waarheid wat ek in my land gehoor het oor u wysheid.

Die helfte is my nie meegedeel nie.

Geloofd sy die Here u God wat behae in u gehad het om u op die troon van Israel te laat sit – omdat Hy Israel vir ewig liefhet, het Hy u as koning aangestel om reg en geregtigheid te doen.

Sy skenk aan hom baie kosbaarhede.

V13 => koning Salomo het aan die koningin van Skeba al haar begeertes gegee wat sy gevra het, bo wat hy haar na sy vermoë gegee het.

Daarop het sy omgedraai en na haar land getrek, sy en haar dienaars.

 

Sy was nie ‘n gelowige nie – sy het nie die tempel besoek nie.

Sy het na Jerusalem gekom omdat sy Salomo se rykdom begeer het.

 

Sy het gepraat van “u God” – daarmee gee sy te kenne, sy glo in ‘n god, dalk ‘n afgod.

 

Sy was ‘n vrou wat op baie gebiede van kuns en wetenskap ontwikkel was.

Vir haar was Salomo met sy wysheid, prag en praal ‘n uitdaging.

Dit het haar aangespoor om die lang reis aan te pak – dit moes haar baie geld gekos het – plus die kosbare duur geskenke.

Hy was vir haar iemand van haar gelyke met sy wysheid en sy besittings.

Vir haar was dit ‘n genot om hom te hoor, en sy weelderigheid te aanskou.

 

Daar is EEN MEER EN GROTER AS SALOMO => JESUS CHRISTUS!

Hy verlang nie net bewondering vir die skoonheid van Sy Woord nie – maar in die allereerste plek verlang Hy volle oorgawe.

Om Hom te sien as ons Verlosser wat ons kom vrykoop het met Sy bloed vir die vergifnis van ons sonde, Sy dood as versoening met God, en Sy lewe wat Hy vir ons sonde-besoedelde lewens gegee het.

 

Hy stel nie belang in ons wêreldse wysheid en besittings, of status nie.

 

 

                                           *************************

 

 

ONTVOERDER JOODSE DOGTERTJIE.

2Kon.5v1-5 + v15.

Naäman die leërowerste van die koning van Aram was melaats.

Die Arameërs het uitgetrek in bendes en uit die land van Israel ‘n klein dogtertjie weggevoer as gevangene – so het sy in diens van Naäman se vrou gekom.

Sy het vir haar meesteres gesê – ag, as my heer maar net by die profeet wat in Samaria is kom, dan sou hy hom sy melaatsheid wegneem.

Die koning van Israel was onwillig maar Elisa antwoord, laat hy na my toe kom.

Hy moes sewe maal in die Jordaan onderduik en sy vlees het teruggekeer soos die vlees van ‘n jong seun.

Met dankbaarheid roep hy uit – kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel.

Hy stuur aan Elisa ‘n geskenk, maar Elisa weier om vereer te word deur die geskenk te weier.

Gehasi, dienaar van Elisa, hardloop agterna en vra ‘n geskenk van ‘n talent van silwer en twee stelle klere.

Die ontstaan van die spreukwoord “vanwaar Gehasi?”

‘n Vloek word oor hom uitgespreek – die melaatsheid van Naäman op hom en sy nageslag.

“Onrein is hy, alleen moet hy woon, buitekant die laer moet sy woonplek wees.

Arme Gehasi !!!   => Ongehoorsaamheid.

 

Buitgemaakte meisies of slavinne in die oorlog het huisslavinne geword.

Nog voorbeelde was Hagar en Silpa.

 

Naäman was eintlik ‘n minister in die oorlog sowel as generaal wat ‘n hoë pos beklee het.

Na sy oorwinning oor Israel kon hy kies uit die buit wat afgeneem is.

Hy het die Joodse dogtertie vir sy vrou toegeëin.

 

Hierdie Joodse dogterjie is met ‘n doel deur God in daardie heidense huis geplaas.

Op haar beskeie manier doen sy ‘n aanbod uit belangstelling en medelye met die gesin.

Die gevolg?

God toon Sy genesende krag aan ‘n heidense man.

 

Vader se genade aan die heidene.

Sy belofte aan Abraham – Izak, die beloofde seun uit wie se seun Jacob, God se volk Israel gebore is, en later  Jesus die Verlosser.   

 

Uit Abraham se ander seun Ismael is gebore al die heidennasies.

Gen.17 – Abraham smeek voor God  – ag mag Ismael lewe voor U aangesig.

Wat Ismael aangaan, het Ek jou verhoor – Ek seën hom en twaalf stamme sal uit hom gebore word en Ek sal hom uitermate seën. En hom ‘n groot nasie maak.

Ismael is ook besny en het deel geword van die verbond tussen God en Abraham.

 

Die belofte word vervul in Efes.2 => maar nou IN Christus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus.

In Sy vlees aan die kruis, het Israel, volk van God met die wet, een geword met die heidennasies wat sonder God was – daaruit word EEN NUWE MENS GESKEP (die weergeborenes IN Christus – God se oorspronklike ewigheidsplan van voor die grondlegging van die wêreld – uitverkies IN Christus – as kinders soos Hy dit bepaal het en Hom voorgeneem het volgens Sy wil tot Sy verheerliking en welbehae.)

ANNA!

Luk.2v36 + Jer.49v11 + 2Kor.1v3-4 + Pa.147v3.

Anna verteenwoordig die vrou in die grootste gebeurtenis van die tyd => nl. DIE OPENBARING VAN DIE MESSIAS.

Die Messias wat Israel sou verlos volgens Hand.1v6 – die wat daar bymekaar was, vra Hom en sê – Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?

Jesus se antwoord – dit kom julle nie toe om die tyd of geleenthede te weet wat die Vader deur Sy eie mag bepaal het.

 

Die koninkryk van Israel was verskeur.

 

Anna behoort aan die stam van Aser, een van die verlore stamme van Israel.

Anna het al die godsdiensoefeninge getrou bygewoon en nagekom, nl. die wet met al sy insettinge en gebooie.

Sy het nie behoort in die kring van die jongmanne waaruit die Here Sy dissipels sou kies nie.

Ook nie aan die kring van vroue waaruit die Here Sy Marthas en Marias sou kies nie.

Sy verteenwoordig Israel wat aan die wegsterwe was.

 

Simeon was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom.

Die Heilige Gees het aan hom openbaar dat voor sy dood sou hy die Here sien.

Toe die ouers van Jesus in die tempel kom om met Hom te handel volgens die wet, het Simeon Hom in sy arms geneem en God geloof en gesê – nou laat U, U dienskneg gaan in vrede volgens U Woord, want my oë het Hom gesien wat U voorberei het voor die oë van AL DIE VOLKE – ‘N LIG TOT VERLIGTING VAN DIE NASIES EN TOT HEERLIKHEID VAN U VOLK ISRAEL.

KYK, HIERDIE KIND IS BESTEMD TOT ‘N VAL EN ‘N OPSTANDING VAN BAIE IN ISRAEL EN TOT ‘N TEKEN WAT WEERSPREEK SAL WORD – JA, “N SWAARD SAL DEUR JOU EIE SIEL GAAN (MARIA) – SODAT DIE GEDAGTES UIT BAIE HARTE OPENBAAR KAN WORD.

VIR BAIE IN ISRAEL SAL HY ‘N STEEN DES AANSTOOT WEES WAAROOR BAIE SAL STRUIKEL EN VAL, MAAR VIR ANDER TOT REDDING EN DIE EWIGE LEWE.

 

Anna langs Simeon beaam die profesië vanaf Jesaja tot Maleagi.

Sy gaan verder – nie alleen het sy die Here geprys nie maar gaan VERTEL in Jerusalem aan ALMAL wat die Verlosser verwag, dat Hy, die Messias gebore is.

 

‘n Ander vrou, Maria Magdalene, dra die boodskap uit toe Jesus die Christus OPGESTAAN HET.

Sy was die eerste wat Hom gesien en mee gepraat het.

 

Anna die vrou voor Jesus se kruisiging was in die tempel waar die wet met sy gebooie en insettinge, waar die Hoëpriester die geslagte diere se bloed geneem, en in die Allerheiligste op en rondom die Versoendeksel  gesprinkel  het, vir die vergifnis van die volk se sondes.

‘n Proses wat elke jaar herhaal is.

Jesus word uit ‘n vrou gebore, onder die wet, om die onder die wet los te koop van die wet – Gal.4v4.

Hoekom?

Sodat ALMAL wat GLO aangeneem kan word as kinders van Vader IN Hom, die Opgestane Christus.

Hy het eenmaal gesterf vir eens en altyd om Hoëpriester te wees vir ewig.

Hy alleen kon die wet uitleef.

Mat.5v17 => Ek het nie gekom om die wet te ONTBIND nie, maar om dit te VERVUL.

Rom.5v8-11 =>Deur Sy bloed vergifmis vir alle mense se sondes.

Versoening tussen God en die mens deur Sy dood.

Sy lewe afgelê sodat ons deur Sy ewige geestelike lewe vir ewig IN Hom kan leef.

 

Voor die kruis moes Anna na die tempel gaan en die wet nakom vir die vergifnis van sonde.

Na die kruis is die weergebore vrou nou self die tempel – 1Kor.3v16.

Die weergebore vrou reken haar dood vir sonde (Rom.6.)

Gal.2v20 => sy is saam met Christus gekruisig en sy leef nie meer nie, maar Christus leef in haar – wat sy nou in die vlees leef, leef sy deur die geloof van die Seun van God, wat haar so lief gehad het en Homself vir haar oorgegee het.

 

Soos sy beweeg as die tempel van die Lewende Opgestane Christus, dien Hy deur haar om ook soos Anna TE GAAN VERTEL VAN HIERDIE JESUS.

Sy is Sy oë, hande, voete en mond om andere se nood en behoeftes raak te sien en hulle te bedien soos Hy as Jesus van Nasaret hier op aarde gedoen het.

Gal.2v6 => dra mekaar se laste en vervul so die wet van liefde.

Dis Sy liefde in haar wat in die eerste plek na Vader vloei en dan na haar naaste.

 

Sy is nog in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld – haar burgerskap is nie Israel of S.A. nie, maar in die hemel – sy sit alreeds in hemelse plekke IN Christus wat haar ewige Hoëpriester is volgens die Orde van Melgisedek.

 

‘n Bruidegom wat haar so liefhet dat Hy haar vrygekoop het deur Sy bloed en lewe.

 

As weduwee het Anna haar man hier op aarde begrawe, maar sy weet hy is ‘n ewige wese, wat ook op haar wag, wat net verskuif het na ‘n dimensie waar Vader met al Sy kinders vir ewig sal voortleef.

 

Die vrou van vandag hoef nie na ‘n gebou te gaan om vertroosting te gaan soek nie.

Haar Vader vol ontferming en vertroosting is IN haar deur Christus, en word sy verkwik deur Sy krag en liefde.

 

Daarom beywer sy haar om uit te gaan en te gaan vertel van hierdie Christus, die enigste lewende hoop wat daar is.

 

In Rom.16 bring Paulus hulde aan Febé, Aquila, Trifena, Trifesa. Persis en Julia, vroue wat meegehelp het om die Christus-boodskap uit te dra.

Persis en haar suster Julia het ‘n gemeente in hul huis bedien.

 

 

                                          *************************

 

MARIA MAGDALENA.

Maria was van die dorpie Magdala in Betanië.

Volgens Luk.7v37 ‘n sondares wat ‘n sondige lewe gelei het.

Haar optrede getuig dat sy van die boodskap van vergifnis gehoor het.

Luk.8 => in die tyd het Jesus die land deurreis, en oral het Hy gepreek en die Evangelie van die koninkryk van God verkondig.

Die twaalf was saam met Hom, maar ook ‘n aantal vroue wat van bose geeste en siektes genees is.

Daar was Maria, bekend as Magdalena, uit wie sewe duiwels uitgegaan het.

 

Sy het gehoor dat Hy in die Fariseër se huis aan tafel was.

Sy het ‘n albasta flessie met reukolie by haar gehad.

Volgens die gebruik van daardie tyd was daar slawe wat hierdie diens wat Maria die volgende oomblik sou verrig, gedoen het, wat beskou was as die vernederendste werk wat daar was.

Almal het sandale gedra en waar die meeste reisigers op perde, donkies en kamele gereis het, was hulle voete nie net vol stof nie, maar dit het gebeur dat daar van die diere se mis op hul voete geval het.

Wat doen Maria?

Niemand het haar Meester se voete gewas nie – Sy kom vinnig nader en hartseer buk sy by Hom en begin bitterlik huil – was daar niemand wat bereid was om Sy voete te was nie?

 Haar trane het Sy voete natgemaak – sy het haar hare losgemaak en met haar hare Sy voete begin afdroog – Sy voete gesoen en met die reukolie Sy voete gesalf.

 

Die Fariseêr, Simon was wel genees van sy fisiese melaatsheid, maar nie van sy geestelike melaatsheid nie.

Daar is onmiddellik reaksie van sy kant – as Jesus ‘n Profeet was, sou Hy geweet het wie en watter soort vrou dit is wat Hom aanraak, want sy is ‘n sondares.

 

Jesus het dit raak gesien en Simon aangespreek deur die gelykenis van die geldskieter en die twee persone wat hom geld geskuld het.

Die een vyfhonderd en die ander een vyftig.

Omdat hulle niks gehad het, het hy hulle kwytgeskeld van hul skuld.

Wie van hulle het hom die meeste liefde betoon?

Hierdie vrou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde.

Aan vrou – jou geloof het jou gered – gaan in vrede!

 

Haar daad het ‘n ewige monument van onbaatsugtige aanbidding geword.

Jesus het nie volgens haar talente, skoonheid of godsdienstige dade haar verdedig nie, maar vir haar aanbidding.

Mat.26v8 => Sy dissipels het dit as verkwisting gesien – hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee word.

Jesus antwoord – hierdie vrou het ‘n goeie werk aan My gedoen – sy het dit gedoen met die oog op My begrafnis.

Oral waar hierdie Evangelie verkondig gaan word sal dit tot haar gedagtenis gedoen word.

 

As ons welbehaaglik vir God wil wees, volg Maria Magdalena se voorbeeld – laat ons ons albastaflesse met kosbare lofprysinge en aanbidding uithaal en Hom vereer en Hom dank vir Sy ewigheidsplan van verlossing en redding.

Maria het haar allerbeste wat sy gehad het, aan Hom gegee.

 

Soek ons Vader se aandag en Sy seënwense?

Nader tot Hom en Hy sal tot ons nader.

Breek onsself as kruike en giet ons liefde oor Hom uit.

“n Gebroke en verslae hart stel die geur vry wat Hom welbehaaglik is.

Ps.56v9 => Hy vang elke traan op en plaas dit in Sy bottel van herinnering => ons belydenis “ons het U lief deur Christus se liefde in ons.”

 

Vir Maria het niks meer saak gemaak nie – sy het haar verneder voor Hom en die Fariseer en dissipels.

1Kor.11v15 sê – ‘n vrou se hare is haar bedekking, haar kroon.

Sy was bereid om haar kroon te gebruik om die stof en mis van Jesus se voete te verwyder.

Sy weerspieël haar bereidwilligheid om te help dra aan dit wat vir Hom voorgelê het.

Sy het Sy liggaam voorberei vir die groot sondeskuldlas van die mensdom.

Fil.2v6-8 => Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen prys geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n mens aan te neem en aan die mense gelyk geword en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

 

Die Lewende Bybel verklaar =>al was Hy ook God, het Hy nie gedink dat Sy Goddelike status iets was waaraan Hy ten alle koste moes vasklou nie.

Hy het selfs Sy Goddelike eer prysgegee en ‘n slawelewe aanvaar toe Hy ‘n mens geword het.

Hy was werklik ‘n mens soos ander mense, maar Hy het Homself nog verder verneder.

Hy was aan God gehoorsaam selfs al het dit beteken dat Hy ook as ‘n misdadiger op ‘n kruis doodgemaak is.

 

Hoekom het Maria nie ‘n doek aangevra nie?

Sy as vrou het geen gesag of eer gehad in Simon se huis nie.

In daardie tyd is ‘n vrou as niks gereken.

Sy het die oneerbiedigheid en veragting wat teenoor Jesus geopenbaar is op haar geneem.

Sy het elke bewys van die publieke verwerping teenoor Jesus met haar pragtige hare verwyder en dit op haar geneem.

 

Kan ons dink wat dit vir God beteken het?

Jesus het gevoelens geopenbaar deur die antwoord wat Hy vir Simon gegee het – Luk.7v44-47.

Die dissipels het alles gemis.

Maria het Hom geëer met haar daad.

 

Joh.4v23 => God soek aanbidders wat Hom in Gees en Waarheid aanbid.

 

Wanneer ons as mense ons glorie begrawe, is dit die begin van God se glorie.

Maria het op die plek gekom waar sy nie meer omgegee het wie haar sien nie.

Al het dit tot vernedering en verwerping van die toeskouers gelei.

 

God wil hê dat ons ons liefde vir Hom openlik moet bewys en bely.

God soek aanbidding uit nederigheid, al moet ons ons reputasie ontmantel voor mense in ‘n situasie.

Laat dit ons privaat passie van hartstog vir Hom wees.

 

Ons het niks om ons voor God te regverdig nie.

Jes.64v6 sê – ons geregtigheid is soos ‘n besoedelde kleed vir Hom.

Laat ons nie liefhebbers van Sy werke wees nie, maar die wat met olie salf – die tranewassers – nederige liefdesge-ërs.

 

Maria het Jesus drie keer gesalf.

Luk.7 as die sondares vir die vergifnis van haar sondes.

Mat.26v7 => sy het Sy hoof gesalf aan die einde van Sy aardse bediening.

Jesus het gesê – sy het dit gedoen met die oog op Sy begrafnis.

Toe Jesus daar aan die kruis gehang het, het Hy, ten spyte van die pyn en smart, terwyl hulle geloot het vir Sy klere en onder die geskreeu van die spottende woorde van die skare, voordat Hy Sy asem uitgeblaas het, het Hy nog die geur van die olie geruik.

 

Die gedagtenis van wat sy gedoen het, moes Hom gehelp het om deur te druk en Sy taak te volbring.

 

Markus16v1 => sy het speserye gekoop om Hom te salf in die graf.

Joh.20v11 => maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween – O DIE LIEFDE VAN “N SALWER!”

Hulle soort is bereid om dooie drome ook te salf.

 

Op daardie oomblik was Jesus op pad hemel toe om Sy bloed op die versoendeksel in die hemel te gaan sprinkel.

Jesus het haar gehuil gehoor.

Ten spyte daarvan dat Hy oppad was om die baie belangrike taak wat Hy as Hoëpriester moes uitvoer.

As ewige Hoëpriester sou Hy Sy eie bloed oor die hemelse versoendeksel gaan sprinkel.

Soos die aardse hoëpriester rein moes wees om die taak uit te voer, daarom Jesus se antwoord aan haar – “moenie My aanraak nie.”

As die Hoëpriester gereinig en geheilig was vir sy taak mag geen vrou aan hom geraak het nie.

Na Jesus se opstanding het Hy die ewige Hoëpriester geword.

Met Sy een voet alreeds op die eerste trappie van Jacob se leer, hoor Jesus haar en moes Hy by Homself gedink het – sy, die salwer het weer gekom.

Sy met haar kosbare “reukwerk” en offer van lofprysing het gekom en Ek is nie daar nie.

Hy hoor haar woorde – “meneer die tuinier, as u Hom weggedra het, sê my waar u Hom neergelê het en ek sal Hom wegneem.”

”MARIA!!   RABBOENI!!    MEESTER!!”

Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na My Vader nie – maar gaan na My broeders en sê vir hulle – ‘Ek vaar op na My Vader en julle Vader, en My God en julle God!”

 

Die vrou Maria van die dorpie Magdalena in Betanië, die sondares, wat verlos is van sewe duiwels, die vrou wat verag is deur andere het die EERSTE BLYE BOODSKAP uitgedra, dat Jesus die Seun van die mens, die Seun van God, God die Seun, het na drie dae opgestaan – soos Hy hulle meegedeel het.

 

 

                                                 *************************

 

 REBEKKA!

.Rebekka beteken “aanvallige.”

Izak was die belofte wat God aan Abraham gemaak het, uit wie se geslag die Messias gebore sou word.

 

Gen.25 => God kies vir die veertigjarige Izak as vrou, Rebekka, uit ‘n heidense stam, die suster van Laban, die Arameër.

Sy was onvrugbaar en Izak het by die Here gesmeek vir sy vrou.

God het hom verhoor en twee kinders het teenmekaar gestoot binne-in haar.

Toe sê sy – as dit so gaan, waarvoor leef ek dan?

Die Here se antwoord – twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal voortspruit uit jou liggaam.

Die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien.

Toe is haar eerste  gebore – rooi, geheel en al soos ‘n mantel van hare.

Hulle het hom Esau genoem.

Daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou.

Hulle het hom Jacob genoem.

Izak was sestig jaar oud toe hulle gebore is.

Esau het ‘n ervare jagter geword, n man van die veld, maar Jacob was ‘n vredeliewende man wat in tente gewoon het.

Izak het Esau liefgehad, want hy was lief vir wildsvleis, maar Rebekka het Jacob liefgehad.

 

Jacob bedrieg Esau – toe Esau moeg uit die veld kom en Jacob se lekker kos ruik en daarvan vra om te eet, sê Jacob, verkoop eers jou eersgeboortereg aan my.

Esau – kyk, ek gaan sterf, wat baat die eersgeboortereg my dan? 

So het Esau dan sy eergeboortereg verag en verkoop.

 

Rom.9v6-33 => want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie – dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep.

Soos geskrywe is – Jacob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.

 

Rebekka het op ‘n listige, geslepe, bedrieglike manier te werk gegaan sodat Jacob Esau se eersgeboortereg se seên kan ontvang.

Jacob met dieselfde karaktertrekke val in by haar plan.

 

Dit dien ook vir elke getroude vrou as waarskuwing om hierdie natuurlike kenmerk nl. listigheid van die vroulike geaardheid teen te werk deur dit te heilig deur haar denke te vernuwe met God se beginsels in Sy Woord.

Opregte getrouheid en eerlikheid sou vir Rebekka soveel verder gebring het en sou so ‘n onderduimse manier van optrede uitgeskakel het.

 

Sy verwaarloos vir Esau en laat hom maar aan sy lot oor, deur sy jonger broer te dien.

Vir Jacob, wat bedrieër beteken, versterk sy in sy kwaad.

Deur hierdie verwaarlosing van Esau se opvoeding, het Rebekka medepligtig geword aan al die ellende wat Israel in die daarop volgende eeue ondervind het van Esau waaruit die Edomiete kom.

 

Selfs in Herodes, die Idomeër, wat Jesus, die man van smarte bespot het, vind ons nog die uitwerking van die wraak van hierdie verbitterde geslag.

Judit en Basmat was ‘n bitter verdriet vir Izak en Rebekka.

 

Opsomming!

Rebekka => Gen.22v23 => Nahor en Milka haar ouers.

                   Gen.24v15-67 => Abraham se dienaar gaan soek ‘n vrou vir Izak.

                   Gen.25v28-29 => Izak vir Esau en Rebekka vir Jacob liefgehad.

                   Gen.26v7-8+35 => Izak ontken dat Rebekka sy vrou is.

                                                   Esau neem Judit en Basmat, Hetiete as vroue.

                   Gen.27v5-15+42-46 => Rebekka se plan – Esau wil Jacob doodmaak.

                   Gen.28v5 => Rebekka – ek is moeg vir my lewe, vanweë die vroue van

                                          Esau – stuur Jacob na Laban om daar vir hom ‘n vrou te                                            

                                           neem.

                    Gen.49v31 => Rebekka word by die plek begrawe waar Abraham,

                                             Sarah, en Izak begrawe is.

                                             Ook Lea en Jacob is daar begrawe.

                       

 

Gen.24v1-28 – Rebekka word gekies as vrou vir Izak.

Abraham versoek sy dienaar dat Izak geen vrou sal neem uit die dogters van

die Kanaäniete nie.    

Hy moet gaan na Abraham se land om daar vir Izak ‘n vrou te soek en te bring.

Izak mag nie saamgaan nie.

Abraham glo dat God ‘n engel voor sy dienaar sal uitstuur.

Die dienaar word onthef van die eed as die vrou hom nie wil volg nie.

Buitekant die stad bid die dienaar – Here, God van Abraham my heer, laat ek haar tog vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham my heer – en hy vra, as die dogter aan wie ek sal sê – “hou tog jou kruik dat ek kan drink en sy antwoord – drink, en ek sal ook u kamele laat drink – dan is sy die een wat U bestem het vir Izak.”

 

Toe Rebekka, dogter van Laban verskyn, sê sy presies dieselfde woorde.

Hy gee aan haar ‘n goue ring en twee armbande.

 

Uit dankbaarheid het die dienaar dadelik gebuig en die Here aanbid.

 

V58-67 => haar ouers onderhandel met haar of sy wil gaan – sy willig in.

Sy word deur haar geliefdes geseën met die woorde – “mag jy duisende van tienduisende word, en mag jou nageslag die poort van sy vyande in besit neem.”

.

Izak het dadelik vir Rebekka liefgekry en sy was vir hom ‘n troos na sy moeder, Sarah se dood.

 

 

 

*************************

 

 

 

 

 

 

 

Waarvan is die huwelik ‘n simbool?

 

 

Efes.5v23-24+32 => Soos Jesus die hoof van die gemeente is, is die man hoof van die vrou.

‘n Verborgenheid => man en vrou een in die vlees.

Jesus Christus en weergeborene een in Gees.

Gevolgtrekking => God is heilig en die huwelik deur Hom ingestel is heilig.

God is ‘n God van orde, daarom funksioneer die huwelik ook daarvolgens

ð  God  –  man  –  vrou.

 

God is die hoogste gesag – uit Sy soewereiniteit vloei die instelling van die huwelik – God is ook ‘n God van geregtigheid – Hy is die Lig.

Geregtigheid => God       –     ongeregtigheid => satan.

Lig                  => God      –      duisternis => satan.

 

God => Koninkryk van Lig.

Satan => koninkryk van duisternis.

 

Daarom kan die gelowige nie saam met die ongelowige ‘n huwelik sluit nie.

Ons moet vir ons geliefdes en mede-gelowiges bid vir gelowige lewensmaats.

 

Ps.32v8 => Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan –

Ek wil raad gee – my oog sal op jou wees.

Ps.143v8 =>laat my U goedertierenheid in die môre hoor, want op U vertrou ek – maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot U.

 

Moenie op eie insig alleen steun in die stryd teen die lewe nie.

 

Beraadslaging => ernstige bespreking of gedagtewisseling.

Voordat aan trou gedink word, is daar sekere bepalings wat uitgesorteer moet word.

In die 1ste plek moet ons weet hoe God ‘n huwelik sien, soos Hy dit ingestel het – is daar sekere beginsels wat nagekom moet word.

 

‘n Huwelik is nie net ‘n verbond tussen twee persone nie, maar is deelgenote met God in Sy verbond.

Die Woord is die handleiding van die Skepper en maker van die man en vrou.

 

God het die man Adam uit grond geformeer.

Sy vrou Eva, het God voortgebring uit Adam die man.

Adam verklaar en bely sy sal mannin genoem word – been van sy been en vlees van sy vlees.

Gen.2 => die man sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees word.

 

‘n Huwelik moet ‘n Goddelike ervaring wees.

 

In die 2ds plek => beraadslaging met jouself..

Alvorens daar besluit word om te trou, besluit eers wat is jou siening omtrent ‘n egskeiding.

Bereken eers die voor en nadele om gebind te wees aan een persoon vir die res van jou lewe.

In die môre gaan dit die eerste gesig wees wat jy gaan sien vir die res van jou lewe.

 

Hoekom trou ‘n paartjie?

Hulle soek vervulling in mekaar.

Dis nie net die vlees wat vervulling soek nie, maar ook die gees.

Is hy as man geestelik volwasse genoeg om sy vrou op geestelike gebied te lei, want hy is die hoof in die huwelik.

Man en vrou se gees moet saamvloei.

 

In die 3de plek => Efes.5v22-32 + Kol.3v18.

Is jy bereid om onderdanig te wees aan jou man, soos hy onderdaning aan Christus moet wees?

Erken jy die man se hoofskap in die huwelik?

Het jy eerbied vir hom?

Ten spyte van sy foute, hom nog te respekteer as jou hoof.

Om hom te leer ken, sodat jul verhouding kan groei.

Vind uit wat sy drome is en ondersteun hom daarin.

Om altyd lojaal teenoor hom te wees.

Leer hom ook op geestelike gebied ken, sodat julle saam kan groei.

Wees die oë agter sy rug.

Om ‘n gebedspassie vir hom te hê, om hom op sy voete te hou as hoof en sy verantwoordelikheid in die huwelik.

 

Wat laat ‘n huwelik slaag?

Volgehoue eerlikheid en getrouheid teenoor mekaar.

Volle oorgawe volgens 1Kor.7v3-4 => die man moet die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys => opreg, met goeie bedoelings.

En net so die vrou aan die man – die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man, en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.

 

DIE HEEL BELANGRIKSTE IS OM CHRISTUS IN MEKAAR TE SIEN!

 

 

 

*************************

 

 

 

 

Die huwelik is ‘n verborgenheid!

Efesiëres 5v31-32.

 

Daarom moet die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word – hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente.

 

Intimiteit is ‘n metode van kommunikasie gelyk aan ‘n geestelike “commitment.”

Die mees geestelike aspek van die huwelik is rondom die seksuele.

Die fisiese seksuele intimiteit tussen man en vrou is ‘n metode om in ‘n geestelike

“commitment” te kommunikeer.

 

“Commitment” => die verbond tussen man en vrou.

Wanneer ‘n saadstorting plaasvind is dit presies goddelik waarvoor dit bedoel is.

Wanneer man en vrou intiem verkeer moet daar ‘n saadstorting plaasvind => saad is iets wat groei wat weer vrug, wat weer lewe voortbring.

 

Elke keer wanneer man en vrou gemeenskap het, is dit ‘n goddelike, ‘n geestelike aktiwiteit van kommunikasie => dit bevestig hul “commmitment” met mekaar.

Baie mans en vroue het nie hierdie presepsie nie.

 

Dit is ‘n gruwel glo ek in God se oë, wanneer gemeenskap buite die huwelik plaasvind.

Volgens die Woord het hulle ‘n geestelike verbond in oneer met mekaar gesluit.

Ons kan ons indink dat sulke huwelike nie kan uitwerk nie, want die maat is alreeds in ‘n verbond met iemand anders wat nie losgesny kan word nie.

 

Hoekon is dit so?

Soos ‘n verbond tussen man en vrou is, so is die verbond met God.

God sê – soos wat die huwelik is, so is dit met God.

Die huwelik is die prototipe van wat God bedoel het, met “Christus IN jou.”

 

Hoe werk ons verhouding met God?

Die oomblik as man en vrou getroud is en seksuele gemeenskap vind  plaas, word hul ‘n eenheid => dit is soos God se verhouding met die mens is.

Man en vrou een  –  Christus en gelowige een.

 

Met wedergeboorte plaas God Sy Saad Jesus, die Opgestane Christus in die mens, deur die werking van die Heilige Gees vind bevrugting plaas en Christus se ewige heilige lewe word die mens se lewe => EEN MET GOD!

 

Die oomblik wanneer daar saadstorting plaasvind is dit die bevestiging van die verbond tussen man en vrou.

 

Die vrou ontvang die saad met blydskap in haar hart.

Baie vrouens sien dit as net ‘n aktiwiteit wat agter die rug moet kom, want sy kom uit ‘n konsep van seerkry of vertrapping, molestering of van ‘N SONDE VAN ‘N VOORHUWELIKSE SEKSDAAD!

Die gevolg, hierdie aksie het onrein, sleg of vieslik geword a.g.v. ervarings.

Hierdie ervarings manipuleer.

 

As ons dit bokant die kruis verhef deur te sê seks is sleg, vuil, afskuwelik of afstootlik, manipuleer ons gesindheid ons denke en dit bepaal ons optrede en gedrag.

 

Manne sê gewoonlik => “dis die lewe – dis lekker – hoe meer hoe beter.”

 

God se heerlikheid word gereflekteer deur die seksuele aksie tussen man en vrou.

Dis die refleksie van goddelike heerlikheid.

Die eenwording met jou hele hart, met jou hele siel (gedagte, wil en emosies) met jou hele verstand en al jou kragte.

Dis hoe ons God moet liefhê, en dis hoe man en vrou mekaar moet liefhê.

 

Ervarings van die verlede het skade in jou lewe veroorsaak.

Jy is beroof van ‘n deel van jou vroulikheid of manlikheid.

Daardie berowing bring mee dat in ‘n deel van jou is daar ‘n tekort – iets van jou gesteel – miskien deur jou eie toedoen of onkunde.

Daar is ‘n helfte van jou wat weg is.

 

Wat gebeur na ‘n seksuele oortreding?

Die mens se samestelling => gees, siel en liggaam.

As daar ‘n gebrek, ‘n tekort, ‘n seerkry in ‘n area is, of was, dan is jy half.

God se plan is om deur vernuwing weer ‘n heel mens te word.

 

As ‘n oortreding van ‘n seksdaad in die vrou se liggaam plaasgevind het, vind daar in haar emosies ‘n VERWONDING plaas.

Dit lei tot => sy voel skuldig, verwerp, minderwaardig, bitter, en woedend – sy voel bedrieg in die seksuele area – sy dra ‘n emosionele bagasie saam met haar => “ek het sonde gedoen teen my eie lyf – my eie denke – my eie wil – my eie emosies.”

Alles ly skade as jy gemeenskap het voor die huwelik.

 

Wat gebeur?

As iemand iets, goed of sleg, of iets moois van haar liggaam sê => onthou sy die skande, die sleg, die seer, en flitse kom navore van wat sy ervaar het of wat gebeur het.

 

Wat “pop” uit?”

Emosies +. Ek voel vuil, besmet, vieslik – ek voel soos ‘n weggooilap.

Hierdie lap word in haar emosionele area gebêre.

Omdat sy so vuil voel van daardie lap, kom sit sy ‘n ander lap van “perfeksionisme en gedissiplineerdheid” op.

 

Hoekom?

Om dit wat sy in haar emosies voel weg te steek.

Perfeksionisme is baie keer die mantel of voorskoot wat sy aansit om dit wat in haar emosies is weg te steek.

Met dieselfde uitkyk kyk sy na ander mans – in haar gedagtes is hulle almal eenders – hulle voel vir vrouens niks – hulle misbruik net vrouens – “ek is bang vir julle – julle is ‘n gevaar vir my.”

Haar emosies is verward en verwond – sy voel mislei.

“Voorskoot” => ek sal jou wys, ek is nie so sleg nie.

Ek wil jou terugkry want jy laat voel my vuil.

Haar emosies is vasgedraai in ‘n ketting.

Dit beinvloed onmiddellik haar denke.

 

Wat beleef sy in haar denke?

Seks is nie goddelik nie, dis vuil , dis vieslik.

Haar wil sê => ek sal nie weer ‘n man toelaat om dit aan my te doen nie.

In haar gees is ‘n stil doodsheid.

Haar wil, emosies, denke verwerp haar liggaam heeltemal.

 

Al bad sy dikwels, haar liggaam voel vir haar vuil – sy gee nie om vir haar liggaam – sy ooreet of eet niks.

Sy verwerp en haat haar liggaam so, dat dit haar tot haar dood kan dryf.

 

‘n Vals persepsie oor die huwelik kan oorgedra word na haar nageslag.

Hierdie toestand moet opgelos word.

Die man wat haar skade aangedoen het, veroorsaak dat sy aan geen man onderdanig sal wees nie.

Sy verbreek en verwerp die man se outoriteit oor haar.

 

Hoe voel die man?

Sy kan nie haar liggaam en emosies, vrywillig aan hom gee nie, want haar innerlike is aan flenters – haar denke is besoedel – haar wil staan op – haar gees het geen belewenis van ‘n goddelike ervaring nie.

Die man en vrou se gees vloei nie saam nie.

Met die man gebeur dit dieselfde.

Hy reageer net op ‘n ander manier.

Sy emosies is daar onder – sy wil styg op – sy denke redeneer => hy besluit ek sal goed doen – ek sal presteer – ek sal haar wys.

Die seksuele belewenis is die TOEGANG tot die hele lewe in sy binneste.

Geen man het ‘n aangetrokkenheid tot ‘n vrou wat met emosionele bagasie rondloop nie.

 

Jou sak met bagasie is al ou nuus vir jouself, vir jou man en vir andere want jy vertel daarvan oor en oor.

KOM HEEL! Moenie ‘n dag langer so loop en reageer nie – jy vernietig jou eie lewe, jou man en kinders se lewens.

Glo die Woord wat sê dat 2000 jare gelede is daar met jou bagasie gedeel aan die kruis.

Laat die Waarheid jou vrymaak.

Sê vir jou wil => “BUIG!” => bely => “ek is jammer dat ek my bo-kant die kruis verhef het!”

Draai jou wil los van die ketting wat jy sleep.

Laat geen slawerny meer toe in jou wil nie.

BUIG JOU DENKE WAT DINK HY WEET ALLES => vernuwe jou denke onderleiding van die Heilige Gees => vul dit met die Woord van Waarheid, Jesus die Opgestane Christus IN jou, as jy.

Ps.42v6 => “kom tot bedaring siel!”

Plaas alle vals presepsies, slawerny, vals persepsies oor mans, huwelike, outoriteit, seksuele molesterings, alle verskonings, alle mooi broodjies wat jy gebak het, alle perfeksionisme waarmee jy jouself beskerm het, dissipline wat jy jouself opgelê het, alle vuil, die slegte, die seer, die skande, plaas dit in ‘n sak.

“GAAN SIT HIERDIE SAK AGTER DIE KRUIS!”

Nie voor, maar agter want Jesus het klaar daarmee gedeel.

 

Laat jou liggaam in lyn kom vir wat God vir jou bedoel het.

Gee jou liggaam, siel en gees oor vir die goddelike reaksie wat God bedoel het vir die seksuele.

Die waarheid sal jou vrymaak.

 

Elke man en vrou in ‘n huwelik soek seën in hul seksuele verhouding, WANT DIT GEE VERVULLING!

JY kan as jy WIL – geen man soek ‘n vrou wat willoos is nie.

KIES TUSSEN DIE LEUEN EN DIE WAARHEID!

Die leuen bring die mag van die duisternis in jou lewe na vore.

WAARHEID BRING VRYHEID!

Daardeur word jy ‘n refleksie van die Heerlikheid van God in jou seksuele lewe.

Dit is moontlik – dis jou keuse.

 

As jy enige deel van jouself vir jou maat terughou, beroof  jy jou maat van die erfporsie wat wettiglik aan hom/haar behoort.

 

Dit maak die vrou fanaties, as daar ‘n deel van die man aan sy werk, sy ambisies of wat ookal behoort, en nie aan haar nie.

SY SOEK ‘N VERVULDE MENS!

 

Die oomblik as ‘n vrou haar emosies weghou, en dit word net ‘n daad => “van kry dit agter die rug” – dan beroof sy haar man van sy erfporsie van vervulling wat wettiglik aan hom behoort.

Sy beroof hom van haar liefde – om hom lief te hê met haar hele hart, haar hele siel, haar hele verstand en al haar kragte => DIT SKEP ONVERVULDHEID BY DIE MAN!

 

’n FEIT!” => as een party net die helfte gee dan moet die ander maat gaan steel of soek op ‘n ander plek, OMDAT DIE TEKORT AAN DIE SEKSUELE EN LIEFDE VERVUL “MOET” WORD OM ‘N VOLKOME HUWELIK TE KAN BELEEF!

 

Vraag?

Hoe lank wil jy lyk soos jy lyk?

Wil jy die Heerlikheid van God reflekteer of in die mag van duisternis die swart sak reflekteer met al jou bagasie in?

Plaas dit agter die kruis en stap weg as ‘n nuwe skepping.

Jesus het klaar betaal – vergewe en spreek vry.

Werp die kleed van verwerping af en begin ‘n nuwe lewe saam met jou maat IN Christus met Sy lewe.

Gal.2v20 => ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, Christus leef in my, wat ek nou leef in die vlees, leef ek deur die geloof van Christus wat my so liefgehad het en Sy lewe vir my afgelê het.

 

As jy as vrou vol is, gee jy uit jou volheid – jy maak jou man vol.

Hoeveel jy gee in jou oorgawe, is hoeveel jy gaan ontvang – daardeur betoon jy jou afhanklikheid van God en jou man as jou hoof.

 

As jy ‘n vervulde huwelik wil beleef, sorg dat jy in elke area van jou menswees vry is.

 

Wat vra dit van jou?

ONGELOOFLIKE EERLIKHEID teenoor God , teenoor jou man en teenoor jouself.

VERTROUE IN GOD dat Hy ‘n WAARMAKER van Sy beloftes omtrent die huwelik is.

VERTROUE IN JOU MAN as jou hoof, al maak hy soms foute.

VRYMPOEDIGHEID om jou in totaliteit oor te gee aan jou man.

 

Nog ‘n feit!

Hoe sien ‘n vrou haar liggaam?

Jou man sien jou liggaam soos jy dit sien.

Soos jy jou liggaam eer, so gaan jou man jou liggaam eer.

Die oomblikas jy as vrou jou liggaam verwerp, is jy half, dit veroorsaak dat jou man hom gaan vergryp aan jou liggaam, want deur seks soek hy daardie deel van jou wat verlore is.

 

1Kor.7v3-4 => die man moet aan die vrou die verskuldige welwillendheid bewys, en net so die vrou aan die man – die vrou het nie mag oor haar liggaam nie, maar die man,

en net so ook het die man nie mag oor sy eie ligggaam nie,

maar die vrou.

 

Eerste behoort hierdie liggaam aan God as Sy tempel.

Tweede behoort hierdie liggaam aan die vrou/man.

So ook die wil.

Daarom moet elkeen se liggaam versorg en skoon wees.

Jy is ongehoorsaam aan God as jy jou liggaam onttrek van jou maat.

‘n Man kry vertroosting daarin – ‘n man wat nie getroos word nie, word onhebbelik – jy kan nie met hom huis hou nie.

 

So wonderlik hoe God hierdie prentjie aanmekaar gesit het met inlas-hegstukkies.

 

Wanneer ‘n vrou haar onttrek word die man histeries.

Hy produseer ‘n hoeveelheid saad wat gestort moet word en daardie saad moet gestort word – dit dryf hom in sy liggaam om dit uit te stort.

Dieselfde met die vrou.

 

v  As ek ‘n deel van my liggaam verwerp, erken ek nie wat Jesus daarvoor betaal het aan die kruis nie.

v  Jy verwerp jou erfporsie.

v  Jyself bewerk jou eie onvervuldheid.

v  Jy verhef jouself bo God se gedagtes => hoogmoed.

v  Dit skep verwarring in jou denke => veroorsaak spanning.

v  Jy verwerp die versoening wat Jesus daarvoor gedoen het.

v  Jy verwerp die geheel-mens en kies die tekort.

v  Jy maak die deur oop vir onvrugbaarheid.

v  Aanvaar die verlossingswerk wat Jesus vir jou gedoen het.

v  Geen geestelike groei vind plaas nie.

v  Jy is die een wat ‘n keuse moet maak om te wil.

 

Die man trou ‘n vrou dat sy hom kan help om te dink soos ‘n vrou.

Die vrou trou ‘n man dat hy haar kan help om te dink soos die SEUN VAN GOD.

 

 

                                       *************************

 

                                            PSALM 97.

                                                 Die Here regeer!

 

Die Here is Koning – laat die aarde juig – laat baie eilande bly wees!

Wolke en donkerheid is rondom Hom – geregtigheid en reg is die grondslag van Sy troon.

‘n Vuur gaan voor Sy aangesig uit en steek Sy teëstanders rondom aan die brand.

Sy bliksems verlig die wêreld, die aarde sien dit en bewe.

Berge smelt weg soos was voor die aangesig van die Here van die hele aarde.

Die hemele verkondig Sy geregtigheid, en al die volke sien Sy Heerlikheid.

Beskaamd staan almal wat die beelde dien, wat hulle op afgode beroem – al die gode buig hulle voor Hom neer.

Sion hoor dit en is bly, en die dogters van Juda juig oor U oordele, o Here!

Want U, Here, is die Allerhoogste oor die hele aarde – U is hoog verhewe bo al die gode.

O Liefhebbers van die Here, haat die kwaad!

Hy bewaar die siele van Sy gunsgenote – Hy red hulle uit die hand van die goddelose.

Die lig is vir die regverdige gesaai en vrolikheid vir die opregtes van hart.

O Regverdiges, wees bly in die Here, en loof Sy heilige gedenknaam!

 

 

                            *****

 

 

 

Hoekom Hy moes sterf aan die kruis, en hoekom Hy moes opstaan.

Joh.20v9 => want Sy dissipels het nie verstaan dat Hy uit die dode MOES opstaan nie.

Joh.15v5 => Jesus sê – Ek is die wynstok, julle die lote – wie in My bly, en Ek IN hom, hy dra veel vrug, want sonder My kan julle niks doen nie.

Mat.16v24-25 => toe sê Jesus vir Sy dissipels – as iemand agter My wil aankom, moet hy “homself” verloën en sy kruis opneem en My volg – want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.

 

Homself verloën => kennis te hê dat ons saam met Christus gekruisig en gesterf het, en nie meer ‘n “self” het nie, wat ons nou in die vlees leef is deur Christus wat IN ons leef as ons – Rom.6v3-6 + Gal.2v20.

 

Kennis van Christus en Vader se ewigheidsplan vir ons, is die snoeiproses, want Christus IN ons is die NUWE SKEPPING, met ‘n nuwe lewe, natuur en karakter – ‘n nuwe lewenswandel – nuwe gedagtes – en gedragspatrone – in ‘n nuwe familie – nuwe burgerskap in die hemel – van ‘n vleeslike na ‘n geestelike wese in ons gees – ‘n nuwe tydperk van genade betree met ‘m nuwe genade boodskap.

 

Paulus waarsku ons as weergeborenes in Rom.11.

As gevolg van Israel se verwerping van hul Messias v8 – God het hulle gegee ‘n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie, en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe.

V11b => deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak.

V12 => as hulle die rykdom van die wêreld is en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle VOLHEID dit nie wees nie?

V15 => want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hul aanneming anders wees as lewe uit die dode?

V16 => en as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook, en as die wortel heilig is, dan die takke ook v17 – en as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat ‘n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom –

V18 => moet dan nie teen die takke roem – dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou –

V19 => jy sal dan sê – die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word –

V20 => goed!  Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof – moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees –

V21 => want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal Hy miskien jou ook nie spaar nie –

V22 => let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God, gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou as jy in die goedertierenheid bly, anders sal jy ook afgekap word –

V23 => maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word – want God is magtig om hulle weer in te ent –

V24 => want as jy afgekap is van die wilde olyfboom wat van nature wild was, en teen die natuur op die mak olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit van nature is, op hul eie olyfboom ingeënt word?

 

Ons het nog nie die werklike geestelike denkvermoë of geestelike oë om Hom werklik in Sy geestelike vorm te sien nie – eers met die wegraping as ons Hom in die lug ontmoet, sal ons daardie vermoëns ontvang.

Soos Christus in ons leef met Sy lewe, so gaan ons as ons sterf, IN Hom sterf => 1Thes.4v16.

Net ons verganklike, vleeslike, sondige liggaam gaan agterbly.

As ons Hom sien gaan iets groot en bonatuurlik plaasvind en sal ons weet hoe ons lewens was op aarde – Sy geeslewe in ons, as ons.

Dieselfde geeslewe wat ons deelgenote maak van Christus.

 

Dan sal ons 1Kor.12v13 verstaan => want ons is almal met EEN GEES GEDOOP TOT EEN LIGGAAM, of ons Jode of Grieke, slawe of vrymanne is, ONS IS ALMAL VAN EEN GEES DEURDRONGE.

Rom.8v9 => julle is egter nie in die vlees nie, maar IN DIE GEES, as naamlik die Gees van God in julle woon – MAAR AS IEMAND NIE DIE GEES VAN CHRISTUS HET NIE, DIE BEHOORT NIE AAN HOM NIE.

 

1Joh.3v10-24 => hierin is die kinders van God – Christus IN ons, ons geregtigheid met Sy natuur en karakter van liefde – hierdie kennis moet ons gedagtes vernuwe sodat ons Jesus kan toelaat om dit deur ons te leef – ons moet God liefhê met ons alles en ons naaste soos onsself – elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy wat ook nie sy broeder liefhet nie.

 • Dit is die boodskap van die BEGIN af dat ons mekaar moet liefhê –
 • Voorbeeld van Kain – hoekom het hy Abel doodgeslaan? – omdat sy werke boos was, en die van sy broer regverdig –
 • Die wêreld haat diegene wat oorgegaan het uit die dood (vir God) in die lewe, omdat ons die broeders liefhet – hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood (afgesny van God se Teenwoordigheid in sy lewe.)
 • Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywens in hom het nie –
 • Christus se liefde => Hy het Sy lewe vir ons afgelê, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê – wie die wêreldse goed het en sy hart vir sy broeder wat gebrek ly sluit, hoe bly die liefde van God in hom –
 • Laat ons nie liefhê met woorde of die tong nie, maar met die daad en in waarheid
 • As ons uit die waarheid is en ons harte ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God –
 •  as ons harte  (ons gedagtes, wil en emosies => ons gewete) ons veroordeel, het ons ‘n geleentheid om dit te bely, en God is getrou om ons te vergewe – as ons harte (ons gewete) ons veroordeel en ons gebruik Nagmaal, drink ons ‘n oordeel oor onsself, terwyl ons die Liggaam van Christus oneer aandoen –
 • as ons Sy gebooie bewaar, sal ons kry waarvoor ons bid volgens Sy wil –
 • en dit is Sy gebod – DAT ONS IN DIE NAAM VAN SY SEUN, JESUS CHRISTUS, MOET GLO EN MEKAAR LIEFHê SOOS HY ONS ‘N GEBOD GEGEE HET.
 • HY WAT SY GEBOOIE BEWAAR, BLY IN HOM, EN HY IN HOM, EN HIERAAN WEET ONS DAT HY IN ONS BLY – AAN DIE GEES WAT HY ONS GEGEE HET.
 •  

 Wie is hierdie Drie-enige God wat alleen onsterflikheid besit en in ‘n ontoeganklike lig woon, aan wie toekom eer en ewige krag?

 

In Mark.12v28 => die skrifgeleerders aan Jesus – wat is die groot gebod?

Jesus begin deur te sê – die EERSTE VAN AL DIE GEBOOIE => HOOR Israel die Here, onse God, is ‘n ENIGE HERE!

Eerste gebod => HOOR en LUISTER!

Hulle moes hoor wie is hierdie God wat hulle moet liefhê.

Wie is hierdie God van liefde?

Hy is die enigste EEN aan WIE alle EER en KRAG toekom.

 

Wat is ons BEELD van GOD?
Hy is ONTOEGANKLIK, ONSTERFLIK en niemand het Hom nog gesien nie.

Jesus het vir die Skrifgeleerders gesê => HY IS ‘N ENIGE GOD => BUITEN HOM IS DAAR GEEN ANDER GOD NIE!

Alle menslike afbeeldinge van Hom is afgode, en onteer Hom van wie Hy is.

 

Sy bonatuurlike eienskap is “Agapé-liefde” =>

Onvoorwaardelike, onverdiende liefde.

Soos Hy verborge is in ‘n ontoeganklike lig, so verborge is Sy liefde.

Hy het ons ‘n vleeslike beeld daarvan gegee deur Jesus, Sy Eniggebore Seun in ‘n vleeslike liggaam aan die kruis.

 

Die Woord sê Sy kruisdood-liefde was vir vergifnis van sonde, vrede en versoening met God, verlossing van die ewige dood in die hel, en om die ewige lewe te ontvang.

 

Die Heilige Gees is besig om hierdie verborge liefde bietjie vir bietjie vir ons oop te maak, want dit is ‘n geesterlike, bonatuurlike verborgenheid wat niemand met sy vleeslike wysheid en insig sal begryp of verstaan nie.

 

Daarom se Joh.3v2 – dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat as Hy verskyn, ons aan Hom gelyk sal wees, OMDAT ONS HOM SAL SIEN SOOS HY IS.

Dan eers sal ons ‘n werklike geestelike wese IN Christus wees as ons gestelike oë geopen word om Hom te sien vir wie Hy is.

 

Paulus se waarskuwings in 1Tim.6 => om waardig te leef, sodat die Naam van God en die leer nie belaster mag word nie –

 • Leer wat die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus is met die leer wat volgens die godsaligheid is –
 • Onttrek jou van ‘n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan die vrug => afguns, twis, lasteringe, bose agterdog –
 • Hulle verstand is verdorwe en hul verstand beroof van die waarheid –
 • Geldgierigheid is die wortel van alle euwels –
 • Godsaligheid saam met VERGENOEGDHEID is ‘n groot wins –

 

Liefde vrywaar ons van bekommernis, vrees of twyfel –1Joh.4v18 => daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword geword in die liefde nie.

V19 => ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.

 

Ons faal nog daarin omdat ons nog nie tot uitnemende kennis van die rykdom

Van Sy Heerlikheid en Teenwoordigheid, waarin ons verborge is, gekom het nie.

 

Adam en Eva het in Sy Heerlikheid gewandel, en het direk met God verkeer – het dit verloor met hul ongehoorsaamheid – het dadelik gesien hulle is kaal – het gaan wegkruip omdat hulle God gevrees het.

 

Jesus se kruisdood het kom herstel dit wat hulle verloor en ons ge-erf het.

Jesus het die weg berei deur Sy kruisdood, sodat ons weer die voorreg sal hê om toegang tot Vader se Teenwoordigheid te hê.

Dit is ‘n geestelike pad van Heiligmaking, alhoewel ons nog in hierdie verganklike,

vleeslike liggaam leef.

Kennis van Vader se ewigheidsplan om te herstel wat ons verloor het, word vervul soos ons vorder op hierdie pad – deur ons gedagtes, wil en emosies te vernuwe, het ons weer die keuse om in Hom te glo of te verwerp.

Net kennis van Hom as Vader, Jesus Christus as die Verlosser en die Heilige Gees as ons Leermeester kan ons help om die regte keuse te doen.

As sondaar staan ons met ‘n sonde-bedekte gesig voor God, maar deur kennis van Hom, verwyder dit die bedekking wat oor ons gedagtes, wil en emosies is.

2Kor.3v16-18 => maar wanneer julle tot die HERE BEKEERD IS, WORD DIE BEDEKKING WEGGENEEM – die Here is die Gees, en waar die Gees is, is daar vryheid – en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in ‘n spieël die Heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde BEELD, van HEERLIKHEID tot Heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.

“Spieël” => kennis van die Woord.

 

1Joh.4v19 => ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.

Ons moet WEET ons kan God nie uit ons vlees liefhê nie – alleen as die geestelike, volmaakte liefde van Christus IN ons is, is dit Sy liefde wat deur ons,

      as ons, vir God liefhet.

      V20 => as iemand sê – ek het God lief, en sy broeder haat, is hy ‘n leuenaar.

       Dit wys vir ons die waarheid uit => vleeslike liefde teenoor die goddelike,

       Geestelike liefde van God.

Na wedergeboorte moet ons WEET ons leef nie meer nie,

Christus leef IN ons, as ons, met Sy gesindheid van liefde.

Die volmaakte liefde wat ons vyande ook liefhet, want Christus het ook vir hulle gesterf, en hulle is ook nog besig om die pad van Heiligmaking te stap.

Vader kyk na almal deur die kruis.

Sy genade is nog oor almal, ook vir die wat Hom nog nie aangeneem het nie, want Hy wil nie hê dat een verlore sal gaan nie – 2Pet.3v9.

 

                          WAT HET GEBEUR MET WEDERGEBOORTE?

 

Op daardie oomblik toe ons sê –“ek glo” – het daar ‘n hele ommekeer in ons plaasgevind.

Die een oomblik was ons nog op pad hel toe – afgesny van God – vervreemd van God – vyandig teenoor God – ‘n verlore, vervloekte sondaar.

 

Wat beteken die hel?

Sonder God,

met ‘n waardelose, betekenlose, sonde- besoedelde lewe,

sonder hoop,

nature kind van ongehoorsaamheid, onder God se wraak, toorn en straf,

vyande van God en die kruis.

 

In ‘n oomblik van genade en van waarheid het ons geglo, en is ons weergebore.

Op daardie oomblik het Vader God alles wat in Sy “genade-mandjie” is oor ons

uitgestort.

Deur dit wat Sy Seun, God die Woord, wat vlees geword het, aan die kruis volbring het, het Hom die reg gegee om die deksel van Sy genade-mandjie vir ons te lig.  God die Woord, die Opgestane Christus se “Opstandings-ewige-lewe” het ons lewe geword.

In Hom, die Onverganklike Saad van God IN ons, is die voldoende VOLHEID wat ons benodig om te wees wat Vader verlang om Efes.1v4-5 te vul in ons.

IN Christus uitverkies voor die grondlegging van die wêreld om heilig, sonder gebrek in liefde voor Hom te wees – soos Hy dit voorbeskik het om ons vir Homself aan te neem as Sy kinders volgens Sy wil tot Sy welbehae – sodat Christus wat die volheid is ALLES IN ALMAL VERVUL.

 

1ste geskenk => ons is omskep in ‘n heel nuwe skepping, die ou dinge is verby, alles het nuut geword – 2Kor.5v17.

2de geskenk => ons is herskep tot dit waarvoor God ons bedoel het.

Alles wat verkeerd was in ons is reggestel om kind van Hom te word.

Die “vermoë” is in ons geplaas om onsself dood te reken vir sonde, maar lewend vir God IN Christus, onse Here – Rom.8v15.

3de geskenk => ons is bloedgewas – Sy bloed het ons van alle sondes gereinig.

Efes.1v7 => IN Hom het ons die verlossing deur Sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van Sy genade.

4de geskenk=> is uit God gebore deur die onverganklike Saad, Vader se Eniggebore Seun, God die Lewende Woord – 1Pet.1v23.

5de geskenk => met God se natuur en karakter van liefde.

2Pet.1v4 => waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur DEELGENOTE kan word van die Goddelike natuur.

6de geskenk => ons is versoen met God deur Jesus se dood.

Ons is nie meer vreemdelinge nie, maar deur vesoening het ons eie kinders geword in Sy huis.

Ons is nou Sy nageslag, deel van Sy familie.

In ons is iets wat ons tuis laat voel met die dinge van God.

7de geskenk => ons word nou aangeneem as Sy kinders.

Heb.12v6 => want die Here tugtig die wat Hy liefhet en kasty elke seun wat Hy aanneem.

V7 => as julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie?

V8 => as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle ONEGTE KINDERS en nie seuns nie.

 

‘n “Wedergeboorte-verhouding” is in ons gees, waar volmaakte verlossing plaasgevind het.

Niks kan nog bygevoeg word nie.

Ons sielsgedeelte, ons gedagtes, wil en emosis word nog verlos deur Heiligmaking – om ons ou-gedagte-patrone, wat ons van satan se gedagte-patrone, van bose werke en sonde, geërf het, te vernuwe en te heilig met Christus se Heilige lewe IN ons gees. Dit is waar die Heilige Gees ons leer deur die Woord aan ons te openbaar.

Rom.8v14 => almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God.

V15 => julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die GEES VAN AANNEMING TOT KINDERS, deur wie ons roep “ABBA VADER!”

V16 => die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.

“Gees van slawerny” => om onder die beheer van satan se lewe, natuur en karakter te wees.

Christus met Sy Geeslewe het ons kom verlos.

Sy Geeslewe is nou ons lewe IN ons gees.

 

Hoekom het God nie meteens ons gees, siel en liggaam saam verlos nie?

OM ONS TE LEER OM HOM LIEF TE Hê OM HOMSELF!

Nie uit vrees nie, maar vir wie HY IS!

 

Soos die Heilige Gees ons van Hom leer, word ons gedagtes, wil en emosies vernuwe met Sy liefdes-natuur.

Daaruit vloei en groei ‘n liefdes-verhouding tussen ons en God.

Met kennis van Hom in ons gedagtes vind geestelike groei vir Hom plaas.

Om Hom om Homself lief te hê en nie vir wat Hy vir ons kan doen nie.

Uit wedersydse liefde vloei alle dinge wat ons benodig vir ons aardse behoeftes.

 

God werk met ons deur omstandighede en situasies.

Daardeur wend ons ons tot Hom en deur kennis van Hom IN ons, erken ons Hom as die Oorwinnaar en Hoop in ons.

Die vrug daarvan is geduld, lankmoedigheid, vrede en dankbaarheid.

So maak God deur Christus IN ons, as ons, Sy genade oor ons oorvloedig.

Want ons WEET SY GENADE IS VIR ONS GENOEG!

 

 

Wat beteken ‘n verbond met God => ‘n EED MET GOD.

 

As ons in die hof sweer is dit ‘n eed wat jy voor God aflê.

Ons bely voor God dat ons die waarheid sal praat.

 

Om aangeneem te word as lidmaat van ‘n kerk, die liggaam van Christus, en jy antwoord die vrae wat aan jou gestel word, en jy antwoord “ja” is dit ‘n eed wat jy aflê voor God, dat jy glo dat God Sy Seun gestuur het om vir jou sondes aan die kruis te sterf – jy glo dat jou sondes vergewe is en dat jy nou kind van God is.

 

Hoeveel van ons was op daardie oomblik eerlik teenoor Hom?

 

                                        *************************

 

Advertisements

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: